[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Чому румуни вважають себе нащадками Риму?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1613738495704-0.png (58,56 KB, 1280x906, ClipboardImage.png)  

File: 1613738495704-1.png (29,26 KB, 400x296, ClipboardImage.png)  

 No.3579

Чому румуни вважають себе нащадками Риму?

 No.3580

>>3579
А вони вважають?

 No.3581

>>3580
Так. Не знав?

 No.3582

>>3581
Не знав.

 No.3583

Покопався в інтернеті. Вікіпедія говорить щось про мову, але я думаю, що проблема не в тому. Просто бути нащадком Римської Імперії - дуже престижно. На місце третього Риму хто тільки не мітив, а Римською символікою (наприклад, Двоголовий орел) хизуються всі підряд.

 No.3585

>>3579
Після падіння Західної РІ називати себе нащадком римлян було модно. Наприклад королівство франків називало себе нащадками риму, Священна Римська Імперія германської нації називала себе нащадками риму, Візантія називала себе нащадком риму, на території туреччини був Румський султанат, який теж називав себе нащадком риму. Слідуючи цій моді і румуни почали називати себе нащадками риму, от тільки у румунів і досі збереглася ця звичка. Ліл, навіть у росіян була концепція "третього риму".

 No.3595

>>3585
> Румський султанат
Румський від ромеїв, тобто візантійців (які таки вважали себе нащадками римлян)