[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Навіщо жити в країні з рівнем народжуваності нижче рівня Швейцарії та рівнем життя нижче рівня Лівії? Що хорошого в цій країні? Чому ви ще не виїхали?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1613393511065.png (24 KB, 641x345, Скриншот 15-02-2021 144403.png)  

 No.3544

Навіщо жити в країні з рівнем народжуваності нижче рівня Швейцарії та рівнем життя нижче рівня Лівії? Що хорошого в цій країні? Чому ви ще не виїхали?

 No.3546

І це без урахування тих, хто виїхав ... Бабостан.

 No.3547

Бо я люблю Україну.

 No.3551

File: 1613422986259.jpg (65,87 KB, 1024x767, slide-2.jpg)  

>>3544
Можливо для того, щоб у майбутньому і в Україні теж жилося добре. Рівень народжуваності то взагалі не показник, бо тоді б німці у Африку переїжджали масово.

> Навіщо жити в країні з рівнем народжуваності нижче рівня Швейцарії

Ліл, з такою логікою усе людство повинно було б у Швейцарію переїжджати.

> Що хорошого в цій країні?

Я українець, а Україна - це моя національна держава, другої національної держави у Українців немає.

 No.3552

>>3551
> Ліл, з такою логікою усе людство повинно було б у Швейцарію переїжджати.
Вибачаюся, не побачив "народжуваності нижче рівня Швейцарії". Думав про рівень життя йдеться. Але логіка та сама. Якщо б рівень народжуваності був би показником, тоді б увесь світ у Індію переїжджав би, бо там рівень народжуваності найбільший.

 No.3557

File: 1613437969512.png (21,81 KB, 645x361, Скриншот 16-02-2021 031028.png)  

>>3551
>>3552
Серйозне економічне зростання, в умовах жирної соціальної допомоги і з народжуваностю 1.3 неможливе. Так не буває.

Навіть країни-лідери при такій народжуваності страждають. Надії на виправлення народжуваності немає, тому що ніяка з можливих влад не піде на необхідні реформи. Навіть підняти на рівень 2.1 не вийде. Так, у Індії і Нігерії набагато більше шансів вилізти.

+ постійний відток мізків в Європу. І українці досить швидко в інших країнах асимілюються.

>>3547
А українців? Вони зникають.

 No.3558

File: 1613438138770.png (34,05 KB, 800x600, 800px-Ukrainepop.svg.png)  


 No.3559

>>3557
І що я зроблю? Змушу всіх їбатися? Я вже розписував ось тут причини:
>>>/pol/1962

 No.3560

>>3559
Саме так. Сподіваюся подальші висновки зробиш сам.

 No.3561

File: 1613466326324.png (134,1 KB, 309x309, ClipboardImage.png)  

>>3560
Шо?

 No.3562

File: 1613467018982.png (1,64 MB, 1080x1080, ClipboardImage.png)  

Народжуваність в Україні справді падає, але зовсім з інших причин. По-перше, цифри після 2014 року некоректні, оскільки вони не враховують окупований Крим і територію самопроголошених «республік» у Донецькій та Луганській областях. По-друге, на показник народжуваності впливає також і міграція – з країни їдуть жінки репродуктивного віку. Зрештою, зниження народжуваності – це світова тенденція, а не тільки українська. Якщо в 1950 році в кожної жінки упродовж життя народжувалися в середньому 4,7 дитини, то вже у 2017 році цей показник був удвічі нижчий – 2,4. Це має кілька пояснень. Завдяки покращенню медицини дитяча смертність у світі сильно зменшилася, тому жінки почали народжувати менше. Окрім того, змінився і статус жінок – вони отримали кращий доступ до освіти та ринку праці. Зрештою, доступність та різноманіття засобів контрацепції також впливають на рівень народжуваності. Тому не дивно, що найвищий коефіцієнт у бідних країнах, як-от Нігерія, а найнижчий – у розвинутих, як Великобританія.

 No.3563

>>3562
> а найнижчий – у розвинутих, як Великобританія.

І коли тільки Україна обігнала Британію і Швейцарію за рівнем розвитку? Упустив цей момент.

> По-друге, на показник народжуваності впливає також і міграція – з країни їдуть жінки репродуктивного віку.

Так, і з 0.75 (половина 1.3) народжених дівчаток теж велика частина поїде до Польщі чи Італії. Правильно.

> Зрештою, зниження народжуваності – це світова тенденція, а не тільки українська.

Так, а тепер подивись на народжуваність країн-сусідів за рівнем економіки.

Ось в цьому питанні повторювати Південну Корею ми не можемо собі дозволити.Спочатку країни багатіють, а вже потім починають гаснути. Не навпаки.

> доступність та різноманіття засобів контрацепції також впливають на рівень народжуваності

Не так важливо як руйнування шлюбу і падіння соціального статус матері, про які говорять в рази менше.

>>3561
its over


Якщо плануєш заводити сім'ю - повтори шлях жінок репродуктивного віку.

 No.3564

>>3563
>Якщо плануєш заводити сім'ю - повтори шлях жінок репродуктивного віку.
Так ти за народжуваність over9000, чи за фемінізм?

 No.3565

>>3564
Я за народжуваність овер 9000. А фемінізм в цю країну вже прийшов.

 No.3566

>>3565
Поясни оце:
>Якщо плануєш заводити сім'ю - повтори шлях жінок репродуктивного віку.

 No.3567

>>3566
Тут може бути три шляхи:

1) Дивом знаходиш хорошу дружину, заводите> 2 дітей і їдете до Фінляндії якусь де у дітей буде майбутнє.

2) Уезаешь сам, тільки не на Захід, а на Схід, де сімейні інститути і традиційна культура ще жива. Рекомендую Монголію і В'єтнам.

3) Цей шлях передбачає можливість залишитися, але він і самий трудозатрантий. Створення всередині країни свого закритого мікро-соціуму, щось схоже на амішів або старообрядців.

 No.3568

>>3567
> Схід, де сімейні інститути і традиційна культура ще жива
Найбільша народжуваність на Заході, ідіоте.

 No.3569

>>3568
У африканок низький інтелект, кладовище для власних генів. Не рекомендую.

 No.3570

>>3569
Шо?

 No.3572

File: 1613472008739.jpg (65,5 KB, 350x280, 6dff7e47f2c43c5c4df176ada0….jpg)  

>>3557
Це привід кохатися, а не виїжджати з країни.

 No.3573

>>3572
Це привід повернути справжній шлюб.

https://blog.reaction.la/culture/marriage/

 No.3574