[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Під правими партіями я розумію якраз ті які сповідують такі ідеології як національний консерватизм, традиціоналізм та які опираються на середній клас. Ні Свобода, ні Національний Корпус, ні будь-які інші воннабі-націоналісти не є правими, оскільки в своїх

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1611938272948.png (28,24 KB, 1000x666, Natcon_flag.png)  

 No.3493

Під правими партіями я розумію якраз ті які сповідують такі ідеології як національний консерватизм, традиціоналізм та які опираються на середній клас. Ні Свобода, ні Національний Корпус, ні будь-які інші воннабі-націоналісти не є правими, оскільки в своїх доктринах сповідують відверто ліві ідеї - соціал-націоналістичні, націонал-соціалістичні. Це посилення так званого втручання держави в усі маленькі клітини нашого суспільства, це формування вертикально-детермінованої ієрархії. Це не є права ідеологія, це ліва.

 No.3494

Почнімо з того, що більшість українських партій є парасольковими, тому не доводиться щось казати про їхню чітку ідеологію.

 No.3495

Люто нічую.

 No.3497

>>3494
Майже в кожній країні є праві партії, в США це Республіканська, в Британії - Консервативна, в Німеччині - ХСС, в Польщі - Право і Справедливість. А в нас, найбільшої країни Європи немає жодної.

 No.3498

File: 1611939568881.png (1,68 MB, 1080x1200, ClipboardImage.png)  

Є Трапеція і Порнядок.
повз центрист (прав. лівак)

 No.3499

>>3498
По перше де-факто вони такі самі націонал-соціалісти, а по-друге це просто громадська молодіжна організація а не партія.

 No.3500

>>3499
Ну і нашо воно тобі?

 No.3502

>>3500
наразі це найбільш адекватна ідеологія для нинішнього стану в Україні.