[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - https://library.fes.de/pdf-files/bueros/wien/14545.pdf Я просто залишу це тут.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1611936681508.png (426,64 KB, 424x558, ClipboardImage.png)  

 No.3489

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/wien/14545.pdf
Я просто залишу це тут.

 No.3491

>>3489
Bljadjo, Moskovsjka.

 No.3496

>>3491
Але це .de, зауважую.

 No.3530

>>3489
Не актуально. Фактор Зе і його "слуг" не взятий до уваги там.