[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Чому Сашко Білий так заікався? Дивився нещодавно відео з його виступами, і йому якось складно вдається говорити. Нехай це буде і загальна УНСО-нитка.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1610718073922.png (445,43 KB, 640x360, ClipboardImage.png)  

 No.3399

Чому Сашко Білий так заікався? Дивився нещодавно відео з його виступами, і йому якось складно вдається говорити.

Нехай це буде і загальна УНСО-нитка.

 No.3400

>вдається
вдавалося
швидкофікс

 No.3401

>>3399
Не знаю, ніколи не дивився "Бригаду".

 No.3402


 No.3421

File: 1610808063431.gif (60,59 KB, 200x146, 3f67443552bc63ffc349b15f97….gif)  

То він свій нікнейм з того серіалу взяв?

 No.3422

>>3421
Якого?