[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Шо-шо?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


 No.296

Шо-шо?

 No.297

File: 1595846319303.png (28,71 KB, 415x276, ClipboardImage.png)  

Зеленський, введи війська!

 No.298

File: 1595846382224.png (336,18 KB, 640x597, ClipboardImage.png)  

Таки повертає.

 No.299

>>298
Обрання Зеленського, взяття Зеленого клину в Pixelplanet, протести в Хабаровську... Цікаво, цікаво.

 No.300

>>298
Наш засцяний Халк і носа туди не поверне, бо хазяїн йому не дозволить. Тому там зайде чмОМОН, і всьому кришка.

 No.301

>>300
Та це і так зрозуміло, але дай порофлити))

 No.302

>>301
Значущий президент значущої країни!

 No.303

occupy russia

 No.304

>>302
Ти справді за дрібнороса голосував, чи просто рофлиш?

 No.305

>>304
Голосував за ППУПП, але нікому не кажи, бо мені зелені ще премію уріжуть.

 No.306

>>305
>ППУПП
Петро Перший — Український Петро Порошенко
?

 No.307

>>306
П'ятий Президент України Петро Порошенко. Але твоя абревіатура мені теж подобається.

 No.308

File: 1595850338353.png (174,62 KB, 462x360, dubl2nu.png)