[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Green man bad

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1606227104358.png (4,45 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png)  

 No.2866

Green man bad

 No.2867


 No.2868

Зеленський дрочив уряду?

 No.2877

>>2868
Ти сам все чув.

 No.2913

File: 1607198952953.jpg (93,73 KB, 1200x1200, IMG_20201205_220237_348.jpg)  


 No.2914