[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Знайшов картину. Як ви гадаєте, хто автор? Кримськотатарський націоналіст? Турок? Хтось з Азії?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1604427999308.jpg (55,47 KB, 1080x360, 20201103_202511.jpg)  

 No.2626

Знайшов картину. Як ви гадаєте, хто автор? Кримськотатарський націоналіст? Турок? Хтось з Азії?

 No.2627

Не обов'язково. Може просто якийсь любитель альтхісторі. Вбогий прапор це підтверджує.

 No.2635

>>2626
No, nazvy (znatcna tcastyna) mist tsjilkom zbihajutj sja z starymy, koly bulo Krymsjke Xanstvo. Tsjikavo, ge Katsjubyjivsjak obljatj tut obrublena, tobto teg historytcnoho vyhljadu.

Prapor dectco dyvnyj.

>>2627 Dumka tsjoho bez-imtsja pravdlyva.

 No.2637

>>2626
> Український автономний регіон
> Незалежний Крим
Або якийсь Кримськотатарський націоналіст, або поляк, якому потрібно було з кимось розділити Україну.

 No.2638

>>2637
Або...>>2627

 No.2663

File: 1604518040368.png (491,7 KB, 4257x2100, da4c9h9-985d2e45-9326-4c66….png)  

Ммм, альтернативна історія без славшіту.
https://www.deviantart.com/audiseus/art/AH-Maps-Alternate-Crimea-611952381

 No.2671

>>2663
Сказано що слов'яни ніколи не селились в південній Росії... але ж Крим то не Росія

 No.2673

File: 1604567879144.png (1,55 MB, 811x1144, ClipboardImage.png)  

>>2671
Це про часи Російської імперії, мабуть.