[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - [mod]Порушення першого правила: Мовою спілкування на Нічані є лише українська[/mod] Перенесено до >>>/int/1587.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1603290604383.jpg (71,63 KB, 512x359, unnamed (88).jpg)  

 No.2428

Порушення першого правила: Мовою спілкування на Нічані є лише українськаПеренесено до >>>/int/1587.

 No.2429