[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Безосе, а ти не знаєш що за протести в Болгарії зараз?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1602186206617.png (1,24 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

 No.2341

Безосе, а ти не знаєш що за протести в Болгарії зараз?

 No.2345

File: 1602188473922.png (471,52 KB, 625x469, ClipboardImage.png)  

Знову десь протести?

 No.2347

>>2341
А тим часом, до закінчення 2020 року залишилося 2 неповних місяця.

 No.2349

>>2341
Уже похій. Чекаю вторгнення прибульців на Новий Рік.

 No.2355

>>2349
А прибульцям можна продати свій зад?

 No.2357

>>2355
Ну ти й збочинець. :3

 No.2362

>>2357
Хіба ти не хотів би, щоб тебе зґвалтував інопланетний загарбник?

 No.2365

File: 1602249249401.png (302,67 KB, 400x478, ClipboardImage.png)  

>>2362
Н-не знаю..

 No.2368

Здається, ми стали забувати обличчя болгарської революції.