[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Що для тебе українська культура? Чим вона, наприклад, відрізняється від російської або польської? Питаю неупереджено, так як просто цікаво знати думку ідеологічного українця з цього приводу. Хто такі "українці" на вашу думку? <tinyboard flag>sio</tinyboar

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1602185851622.png (470,49 KB, 604x403, ClipboardImage.png)  

 No.2338

Що для тебе українська культура? Чим вона, наприклад, відрізняється від російської або польської? Питаю неупереджено, так як просто цікаво знати думку ідеологічного українця з цього приводу. Хто такі "українці" на вашу думку?

 No.2348

>>2338
> Що для тебе українська культура?
Рідна культура.

> Чим вона, наприклад, відрізняється від російської або польської?

Історією формування та кінцевим результатом.

> Хто такі "українці" на вашу думку?

Нація.

Хочеш чогось конкретнішого, тоді і питання відповідні задавай, бо тут можна довго демагогію розводити.

 No.2351

Хуйові питання.