[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Поясніть за арабо-ізраїльський конфілкт. Хто в ньому добро, а хто зло? Які його "перспективи"?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1601575094121.png (1,2 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

 No.2212

Поясніть за арабо-ізраїльський конфілкт. Хто в ньому добро, а хто зло? Які його "перспективи"?

 No.2215

File: 1601580198422.png (118,82 KB, 1090x582, Arab_Israeli_Conflict_5.png)  

>>2212
Все що треба знати:
1. Є дві сторони конфлікту: Ізраїль та майже весь Арабський Світ.
2. Ізраїль виносить Арабів, як сміття, хоча з Хізболлою трохи складніше.

А взагалі, було б цікаво почути людей, що знаються на темі трохи більше, бо я тільки поверхнево.

 No.2331

>>2212
>>2212
>добро
ніхто
>зло
ніхто
>перспективи
https://www.youtube.com/watch?v=xywDS0gokLw

 No.2332

>>2212
Добро-зло то суб'єктивні поняття, але у євреїв хоча б шаріату нема.

А про перспективи - помиряться. Якщо у найближчі сто років не буде третьої світової, то помиряться.