[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - А я не зрозумів, чому на Нічані ще немає нитки хваління Цісаря?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1601570931511.png (1,28 MB, 640x928, ClipboardImage.png)  

 No.2198

А я не зрозумів, чому на Нічані ще немає нитки хваління Цісаря?

 No.2199

File: 1601571913181.jpg (12,05 KB, 250x213, 15875727648040s.jpg)  

>>2198
Це знов ти? Галицький підлабузник з кропиви? Я щось так і не почув, як там австрійські чоботи? Ти вже їх вилізав?

 No.2202

File: 1601572431607.png (563,94 KB, 660x381, ClipboardImage.png)  

>>2199
Ти просто розумієш, що тобі ніколи не стати таким ж прекрасним імператором інтернаціональної центральноєвропейської культурної імперії як він, от і бісишся. Смокчи своєму Сірку, який нічого не досяг окрім гніву турків.

 No.2203

File: 1601572616482.png (375,97 KB, 444x516, ClipboardImage.png)  

І ні, я не сепаратист і не підлабузник...
я проти всіляких відділень Галичини...
ВІД АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ! ГАГАГА!

 No.2205

File: 1601574115100.jpg (74,07 KB, 333x512, 7583924782357.jpg)  

>>2202
Ліл, його імперія розвалилася від пуку ліволібералів та пацифістів. Твоєму імператорові навіть до Сірка далеко, що там вже говорити про Гетьманів, які під тиском могутніших країн хоча б чогось добивалися.

 No.2329

File: 1602135881073.jpg (187,86 KB, 1024x1280, ah0FZCsmr4c.jpg)  

Можемо побачити, як ставилися Цісарі Дойчлянду і Остеррайх-Унґарн до освіти населення, і як це запоров Царь-Батюшка.
П.с.: Близько до Закарпуття там гори, не забувайте.

 No.2333

>>2329
Поляки німці освітченіші за поляків-українців, more news at 11.