[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Ліл, а я пам'ятаю, як в школі мені розповідали, наче ООН це серйозні хлопці які займаються серйозними справами. Я, навіть, вірив.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1599644477616.png (231,53 KB, 585x573, ClipboardImage.png)  

 No.1872

Ліл, а я пам'ятаю, як в школі мені розповідали, наче ООН це серйозні хлопці які займаються серйозними справами. Я, навіть, вірив.

 No.1873

File: 1599644820081.png (652,96 KB, 483x604, ClipboardImage.png)  

Замість тисячі слів...

 No.1874

>>1872
>ООН це серйозні хлопці які займаються серйозними справами
Дідько, а я щойно це зрозумів.

 No.1875

З ними все було ясно ще коли років п'ять тому там виступала та феміністка, що розповідала як коментарі в інтернеті дали їй пост травматичний стрес.

 No.1876

>>1875
Ви так сильно розділяєте УРЖ і Інтернет, що це вже навіть не смішно. Відкрию таємницю: люди за тією стороною екрану також можуть відчувати щось.

 No.1877

File: 1599645608567.png (727,09 KB, 750x520, ClipboardImage.png)  


 No.1878

>>1877
>pro-european
>pro-russian

Ви або хрестик зніміть, або труси вдягніть.

 No.1879

>>1876
Я знаю. Я теж щось відчуваю. Стид за цих людей я відчуваю.

 No.1880

>>1878
Ти не зрозумів суті мему. Типу у всіх політична система лібералізм/консерватизм, а у нас проєвропейська/проросійська.

 No.1882

Утім, нічого нового. ООН нині не є важливою організацією.

 No.1954

>>1872
От що трапляється, коли безталанній бабі дати посаду за квотою.

 No.1956

До речі, якщо хтось з зумерів не знає - при "патріархальних пригноблювачів" якраз ніякого насилля не було, бо благородні мужі люблять своїх дружин і дітей і захищають їх.

Насилля принесли як раз ті, хто дірвався до влади, і хто зараз називає себе лібералами - і тепер вони просто списують свої злодіяння на інших.

 No.1957

>>1956
Чого ти тут це пишеш, це твітерським фемінисткам та оон пояснюй, кумер.

 No.1958

>>1957
я так і написав, якщо хтось не знає. Мені чомусь дуже сильно здається, що цим
>твітерським фемінисткам та оон
- нічого пояснувати не має сенсу. (вони або упороті, або і так все знають, та все одно це роблять)

 No.2337

Мде