[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Бажаю славне життя братнім народам!

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1598435839784.png (80,46 KB, 1080x1080, 12864884642008.png)  

 No.1804

Бажаю славне життя братнім народам!

 No.1805

Привіт, ти звідки у нас?

 No.1806

>>1805
Повз проходив, а що?

 No.1807

>>1805
Думаю, що проксімен.

 No.1808

>>1806
Нічого, просто цікаво. Головне аби українські гіперпатріоти не налетіли на "братні народи".

 No.1809

>>1807
А на Нічані хіба можна з проксями дописувати?

 No.1810

>>1808
Теза, звісно, не дуже.
>>1809
Аякже. Я тут із Тора сиджу.

 No.1811

>>1810
Нафіга сидіти з тору? Ти що, дохуя сепаратист?

 No.1812

>>1811
Так.

Дані користувача записано та передано куди треба.


 No.1813

File: 1598455629364.png (1,25 MB, 1280x960, 1597519013227.png)  

>Дані користувача записано та передано куди треба.
Колєгам вітання.

 No.1814

>>1813
Ліл, а Деймос уміє жартувати, оцінив.

 No.1815

>>1814
А це не жарт.

 No.1816

>>1815
тяжко зітхає

 No.1817

>>1804
Щось з таким пікчуром ти не схож на представника "братнього" народу.

 No.1818

File: 1598493518204.png (21,71 KB, 1024x1024, flag.png)  

>>1817
Чому?

 No.1820

>>1818
Бо на малюнку Крим український, на далекому сході Зелений Клин, ще й комуністична символіка на російському прапорі.

 No.1823

>>1820
Це мені в фотошопі робити було нічого.