[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Суть: обговорення, планування, створення та впровадження дієвої української мережевої політики та її подальші перпективи на волонтерських починаннях. Завдання нитки безоcібному товариству та всім охочим: ------------ПЛАНУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЯ-----------

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1594811290842.png (742,88 KB, 1600x1600, ClipboardImage.png)  

 No.15

Суть: обговорення, планування, створення та впровадження дієвої української мережевої політики та її подальші перпективи на волонтерських починаннях.

Завдання нитки безоcібному товариству та всім охочим:

------------ПЛАНУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЯ------------
1.1 Визначення вектору та сфери роботи над розбудовою мережевої діяльності
1.2 Розробка конкретних задач для подальшого функціонвання, розвитку нитки та справи вцілому
1.3 Створення певної загальної інструкції з діяльності мережемої армії, осоновою якої має бути ті, хто знаходиться в українському культурному просторі.
1.4 Створення підвалин для подальшого автономного розвитку та існування цієї спільної справи.
1.5 Утворення максимально проукраїнського вектору політики цієї інструкції за державницьким принципом та з залученням широких верств населення
1.6 Обговорення вже поданих у цій публікації пунктів та їх доцільності

------------СФЕРИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ------------
ПЕРЕКЛАДИ
2.1 Визначення переліку необхідних до перекладу матеріалів з української на мови інших народів світу.
2.2 Пошук перекладів або їх безпосереднє написання
СТВОРЕННЯ КОНТЕНТУ
3.1 Створення текстового контенту або редагування вже існуючого, який став би опорною базою для нашого мережевого та реального існування
3.2 Створення візуального контенту або пошк вже існуючого

------------ПРОТИДІЯ ІСНУЮЧИМ ВИКЛИКАМ------------
4.1 Знаходження та групування матеріалу супротивника або будь-якого матеріалу, який не вписується у нашу позицію (дивись частину про планування та стратегію)
4.2 Залучення "цеху виробництва" до створення переконливої відповіді на пропагандистські закиди

------------ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ------------
5.1 Створення дієвого механізму та пошук місця для консолідації та плідної праці.
5.2 Створення організаційної структури для подальшої роботи меморобів, перекладачів тощо

------------ПОШУК ВОЛОНТЕРІВ------------
6.1 Пошук та залученя до процесу якогомога більшого числа свідомного та притомного населення та волонтерства за для підвищення ефективності нашої роботи.

Як вам така тема? Чекатиму на ваш відгук та пропозиції. Як на мене, ця "мережева армія" має виражати загальнодержавні погляди та не акцентвати увагу на дрібних та значних внутрішньополітичних моментах. Суть - державність. Все інше - тимчасове.

 No.16

я не ОП цієї нитки на Кропивачі, а просто активний її дописувач

 No.17

>>16
Оце тре було в оп-дописі писати

 No.18

>>17
Не бачу в цьому сенсу.

 No.19

>>18
Щоб не було просто Ctrl C Ctrl V

 No.20

File: 1594811907567.png (1,75 MB, 864x1080, ClipboardImage.png)  

>>19
Так розумієш, я спілкувався з автором цієї ідеї. Це не його приватизована інтелектуальна власність, це власність українського народу яку треба поширювати.

 No.21

>>15
>/ukr/
>Ukrainian general

Ліл, тут дошка /ukr/ дещо інше означає.

 No.22

>>21
Не доколупуйся до дрібниць, а краще запропонуй щось.

 No.42

File: 1594820693466.png (11,07 KB, 429x410, 0012-1258241242135.png)  

>>15
Які першочергові дії? Мене цікавить не глобальна мета чи глобальні плани, а саме реальні дії.

Що має відбутися, щоб, скажімо, через місяць ти погланув на це все і сказав собі "непогано"?

 No.44

>>42
Конкретно я вам нічого не скажу, бо це пропозиція. Це не моя "операція", а загальнобордова. Ми маємо всі разом організуватися і будувати плани. Загальні положення вже викладені в ОП-пості.

 No.152

File: 1594996963764.png (1,23 MB, 1054x1600, ClipboardImage.png)  

Надіслали мені ось такий пікчур. Хочете – перекладаєте, хочете – ні.

 No.153

File: 1594999233027.jpg (58,51 KB, 633x633, Ec5qFE9WAAANV71.jpg)  

>>152
Як в когось не те що запостити, зберігати таке рука піднімається?

 No.154

>>153
А що такого?

 No.155

File: 1595001853493.jpg (30,84 KB, 600x340, 43c.jpg)  

>>152
Same energy.

 No.219

File: 1595516038958.png (828,23 KB, 1280x960, ClipboardImage.png)  

Переклав свій пікчур.

 No.220

>>219
Від твого пікчура мишебратством смердить.

 No.221

File: 1595516629056.png (553,72 KB, 463x600, ClipboardImage.png)  

>>220
Скажи це УПА.

 No.1751

File: 1597855149986.png (956,84 KB, 900x600, ClipboardImage.png)  


 No.2014

File: 1601200279049.png (1,9 MB, 763x1080, ClipboardImage.png)  


 No.2063

File: 1601220081492.png (481,52 KB, 610x731, ClipboardImage.png)  


 No.2327

File: 1602099172834.png (691,21 KB, 720x860, ClipboardImage.png)