[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Це – чисельність загального військового складу в арміях Європи та інших країн. Питання: ЧОМУ БИ НАМ ПРОСТО НЕ ПІТИ НА ДОНЕЦЬК І ВСЕ?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1597316972902.png (1,38 MB, 1199x1080, ClipboardImage.png)  

 No.1430

Це – чисельність загального військового складу в арміях Європи та інших країн. Питання: ЧОМУ БИ НАМ ПРОСТО НЕ ПІТИ НА ДОНЕЦЬК І ВСЕ?

 No.1432

>>1430
Bo tut ne vkazano rezervni vijsjka.

 No.1434

>>1430
Тому що хтось сситься.

 No.1451

>>1430
Тактика зерг-рашу давно не актуальна, котику. Московити можуть собі дозволити великі втрати, ми - ні.