[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - А хтось може пояснити що то за чат далекобійників?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1594884513772.jpg (167,5 KB, 1280x857, wzg50kd630b51.jpg)  

 No.132

А хтось може пояснити що то за чат далекобійників?

 No.133


 No.143

>>133
Президент, якого ми заслужили, вашу мати.

 No.188

>>143
Так а що ж ти хотів, якраз 73% і чекали на такого президента, аби той був "ближчим до народу". Порошенко, бачте, надто вумний, і взагалі барига. лїл

 No.189

>>188
Істинну кажеш, котику.