[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Що Нічан думає про колишнього ~~директора Південмашу~~ президента нашої Неньки?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1594882121608.png (612,55 KB, 600x400, ClipboardImage.png)  

 No.131

Що Нічан думає про колишнього директора Південмашу президента нашої Неньки?

 No.163

>>131
Краще б він правив довічно, ніж вся ця хуїта.

 No.164

>>163
Оце ліл. Так Кучма і породив цю всю хуйню.