[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Цікаво, чи існує україномовна яой-манґа...

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1650956671164.png (359,82 KB, 800x787, ClipboardImage.png)  

 No.8252

Цікаво, чи існує україномовна яой-манґа...

 No.8254


 No.8255

копротик в стойло

 No.8256

підор в стойло

 No.8257

>>8252
Нахуя?

 No.8258

>>8257
Він гєй, підар, гомосєк.

 No.8259

File: 1651139931095-0.png (1,17 MB, 1075x1518, 1651139923910.png)  

>>8252
Так.

 No.8260

>>8258
Нахуя?

 No.8261

>>8260
Бо він гєй, підар, гомосєк.

 No.8262

>>8259
Кинь фул.

 No.8263

>>8262
Тримай, там ще була ішна частина, але її видалили.
https://hitomi.la/reader/1815929.html#1