[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Якщо її хтось перекладе українською - приїду до вас в хату та поцілую в щічку.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1641427729150.png (555,47 KB, 720x915, IMG_20220106_020446.png)  

 No.8112

Якщо її хтось перекладе українською - приїду до вас в хату та поцілую в щічку.

 No.8129

Чого сам не перекладеш?

 No.8246

File: 1649957313851-0.jpeg (90,79 KB, 675x900, 1.jpeg)  

File: 1649957313851-1.jpeg (78,54 KB, 585x900, 2.jpeg)  

File: 1649957313851-2.jpeg (121,31 KB, 582x900, 3.jpeg)  

File: 1649957313851-3.jpeg (137,52 KB, 594x900, 4.jpeg)  

Мені хоть равку цього.

 No.8266

File: 1651408822857.png (1,83 MB, 1100x1600, ClipboardImage.png)  

WTF
GHOST OF KYIV have official manga adaptation???