[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Ханю, як тобі вампірочки?

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1637583535211.png (654,84 KB, 681x1225, ClipboardImage.png)  

 No.7882

Ханю, як тобі вампірочки?

 No.7883

File: 1637583653829.jpg (73,84 KB, 600x885, 16375803960040.jpg)  

Я їх боюся.

 No.7884

File: 1637583748729.png (1,41 MB, 1234x2000, ClipboardImage.png)  


 No.7885

File: 1637583794529.png (734,33 KB, 867x657, 1.png)  

>>7884
Жируха...

 No.7886

File: 1637770972389.png (1,59 MB, 617x960, ClipboardImage.png)  

Якщо сеча це фільтрована плазма, то чи може вампір...

 No.7889

File: 1637863776064.webm (140,77 KB, 1280x720, irina.webm)