[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Киньте сюди націоналістичних тянок :)

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1635977957947.jpg (236,22 KB, 1581x1059, IMG_20211102_194344.jpg)  

 No.7838

Киньте сюди націоналістичних тянок :)

 No.7839

File: 1636022080886.png (139,76 KB, 378x383, стікер.PNG)  

Стікерпак маєш?

 No.7840

File: 1636032322817.jpg (314,72 KB, 1080x935, IMG_20211104_152437.jpg)  

>>7839
так, маю

 No.7841

>>7840
>АтоТян by Пало
Ну мразючище-же ти, лярвове. Звідки ці покручі лізуть, га?

 No.7842

File: 1636056366048.png (873,19 KB, 1200x630, ClipboardImage.png)  

>>7840
>АтоТян by Павло
Бажаю тобі раку простати, підарасе.

 No.7843

>>7841
Ліл, майже одночасно.

 No.7844

>>7841
>>7842
А шо не так?

повз

 No.7846

>>7842
О ніі я тепер не матиму сексу якого ніколи й не мав як страшно ууууу. Й я не їбу хто такий Павло, знайшов цей пак коли скролив укрчан.

 No.7847

>>7846
Пак спіжджєний. Візьми ориґінальний як всі нормальні білі люди.

 No.7848

File: 1636069051541.jpg (56,61 KB, 768x661, 2-24510_trollface-deal-wit….jpg)  

>>7847
ні

 No.7849

>>7848
Ну тоді ти гнійний газонюх.

 No.7887

File: 1637838147930.png (1,51 MB, 830x960, ClipboardImage.png)  

Вона націоналістка?

 No.7927

>>7887
це не "едельвейси" хіба?