[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Киньте сюди націоналістичних тянок :)

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1635977957947.jpg (236,22 KB, 1581x1059, IMG_20211102_194344.jpg)  

 No.7838

Киньте сюди націоналістичних тянок :)

 No.7839

File: 1636022080886.png (139,76 KB, 378x383, стікер.PNG)  

Стікерпак маєш?

 No.7840

File: 1636032322817.jpg (314,72 KB, 1080x935, IMG_20211104_152437.jpg)  

>>7839
так, маю

 No.7841

>>7840
>АтоТян by Пало
Ну мразючище-же ти, лярвове. Звідки ці покручі лізуть, га?

 No.7842

File: 1636056366048.png (873,19 KB, 1200x630, ClipboardImage.png)  

>>7840
>АтоТян by Павло
Бажаю тобі раку простати, підарасе.

 No.7843

>>7841
Ліл, майже одночасно.

 No.7844

>>7841
>>7842
А шо не так?

повз

 No.7846

>>7842
О ніі я тепер не матиму сексу якого ніколи й не мав як страшно ууууу. Й я не їбу хто такий Павло, знайшов цей пак коли скролив укрчан.

 No.7847

>>7846
Пак спіжджєний. Візьми ориґінальний як всі нормальні білі люди.

 No.7848

File: 1636069051541.jpg (56,61 KB, 768x661, 2-24510_trollface-deal-wit….jpg)  

>>7847
ні

 No.7849

>>7848
Ну тоді ти гнійний газонюх.

 No.7887

File: 1637838147930.png (1,51 MB, 830x960, ClipboardImage.png)  

Вона націоналістка?