[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Недооцінені аніме. Назви свої.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1628707221336.png (3,01 MB, 1122x966, 1.png)  

 No.7786

Недооцінені аніме. Назви свої.

 No.7787

File: 1628707625325.jpg (39,53 KB, 350x490, Yoshida_yuko.jpg)  

>>7786
Не бачив з цього нічогісінько, лїл.

Для мене злегка недооцінене аніме - Мачікадо Мазоку.

 No.7788

>>7787
>Не бачив з цього
Тому вони і недооцінені.

 No.7789

File: 1628788394506.png (234,27 KB, 256x400, ClipboardImage.png)  

>>7786
Класика, яку мають подивитися усі.

 No.7790

>>7786
Армітаж-3 Поліматриця. Дивився ще в роки, коли ми аніме передавали один одному на DVD. Тоді здавалося, що це класний фільм. Треба буде передививтися.

 No.7791

>>7789
Як справи в 2010 з такими жартами?
Дивився, не сподобалось.

 No.7802

>>7786
Planetes.

 No.7811

>>7789
Яранайка - шльондра!

 No.7836

File: 1635547090554.jpg (98,5 KB, 1136x640, 84b8d4742628920334833f86d4….jpg)  

Канон, скільки спілкувався ніхто не знав.