[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Чому ти не любиш Макіму?

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1626114265278.jpg (997,2 KB, 1984x2160, dqujRi9mcm4.jpg)  

 No.7694

Чому ти не любиш Макіму?

 No.7695

File: 1626114369065.jpg (133,04 KB, 1000x1000, XmhLnRrQzXc.jpg)  

Останнім часом бачу багато хейту в її бік. Звідки воно? Хейтери, поясніть.

 No.7696

>>7694
Спочатку, хто така Макіма?

 No.7697

File: 1626154855226.jpg (242,07 KB, 670x1085, I3ItnEqgNuA.jpg)  

>>7696
Макіма - найкраща.

 No.7699

File: 1626265917859.jpg (3,59 MB, 2894x3858, mfsho6hmf2b71.jpg)  

Хочю Макіму

 No.7703

File: 1626449073680.png (Спойлерне зображення, 696,85 KB, 904x1280, ClipboardImage.png)  

Якщо вже втрачати особистість заради контакту з дівчиною, то краще вже бомба тян. По-перше, буде секс, по-друге, помреш швидко й безболісно.

 No.7704

>>7694
Членом в екран тицяти боляче.

 No.7705

File: 1626462329601.jpg (382,15 KB, 698x1082, SO694dmfFls.jpg)  

>>7703
Макіма просто хоче, шоб її хтось любив.