[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Чому ти не любиш Макіму?

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1626114265278.jpg (997,2 KB, 1984x2160, dqujRi9mcm4.jpg)  

 No.7694

Чому ти не любиш Макіму?

 No.7695

File: 1626114369065.jpg (133,04 KB, 1000x1000, XmhLnRrQzXc.jpg)  

Останнім часом бачу багато хейту в її бік. Звідки воно? Хейтери, поясніть.

 No.7696

>>7694
Спочатку, хто така Макіма?

 No.7697

File: 1626154855226.jpg (242,07 KB, 670x1085, I3ItnEqgNuA.jpg)  

>>7696
Макіма - найкраща.

 No.7699

File: 1626265917859.jpg (3,59 MB, 2894x3858, mfsho6hmf2b71.jpg)  

Хочю Макіму

 No.7703

File: 1626449073680.png (Спойлерне зображення, 696,85 KB, 904x1280, ClipboardImage.png)  

Якщо вже втрачати особистість заради контакту з дівчиною, то краще вже бомба тян. По-перше, буде секс, по-друге, помреш швидко й безболісно.

 No.7704

>>7694
Членом в екран тицяти боляче.

 No.7705

File: 1626462329601.jpg (382,15 KB, 698x1082, SO694dmfFls.jpg)  

>>7703
Макіма просто хоче, шоб її хтось любив.

 No.7782

File: 1628679171482.png (2,15 MB, 1367x3696, chljrpozhlg71.png)  

Макіма CYOA.
Мій вибір: Язик, Заплутання

 No.7783

Та хто така ця ваша йобана макіма?

 No.7784

File: 1628683214239.jpg (839,42 KB, 1786x2048, 8cO4t7HpiIs.jpg)  

>>7783
Найкраща.

 No.7785

File: 1628683290843-0.jpg (632,97 KB, 1536x2048, _VrCNDcN4xw.jpg)  

File: 1628683290843-1.jpg (713,4 KB, 1536x2048, A-Xm-JP7Rz4.jpg)  

File: 1628683290843-2.jpg (657,24 KB, 1536x2048, xMtm8iXD4kE.jpg)  


 No.7797

File: 1629179661534-0.jpg (89,59 KB, 695x1191, IMG_20210817_084402_685.jpg)  

File: 1629179661534-1.jpg (86,27 KB, 717x1280, IMG_20210817_084403_451.jpg)  

Сьогодні приснився шпілі-віль з Макімою. Це вже стадія?

 No.7798

>>7797
Так, але не термінал.

 No.7799

>>7798
Термінал це коли я гавкати почну?

 No.7800

>>7799
Термінал це коли ти карткою розраховуєшся

 No.7801

>>7800
У мене тоді давно так. Не ясно до чого тут Макіма тільки.

 No.7803

>>7797
Хіба що куколдизму, безосе.

 No.7804

>>7799
Ти ж уже...

 No.7806

File: 1629654950311.png (1,92 MB, 828x1200, ClipboardImage.png)  


 No.7810

>>7694
Макіма - шльооондрааа!

 No.7812

File: 1630823208468.jpg (118,04 KB, 811x811, 1AOTbAvsM8Q.jpg)  


 No.7825

File: 1634558086707-0.png (593,01 KB, 1080x771, ClipboardImage.png)  

File: 1634558086707-1.png (469,06 KB, 1080x771, ClipboardImage.png)  

File: 1634558086707-2.png (472,62 KB, 1080x771, ClipboardImage.png)  


 No.7850

File: 1636103356992.jpg (316,33 KB, 850x1559, 76aq6j6oenx71.jpg)  


 No.7861

File: 1636539547503.png (4 MB, 2357x3413, ClipboardImage.png)  


 No.7872

File: 1636624436634.png (4,4 MB, 1536x2048, ClipboardImage.png)  


 No.7874

File: 1636648098862.jpg (3,6 MB, 2158x3445, Безіменний.jpg)  

/Хочу

 No.7881

File: 1637580914039.webm (2,74 MB, 853x480, woof.webm)  

гав

 No.7891

File: 1638186796511.png (2,87 MB, 1542x2385, ClipboardImage.png)  

Офіцер Макіма дивиться на свого службового пса.

 No.7892

File: 1638187571542.png (657,21 KB, 666x1233, ClipboardImage.png)  

На коліна суки