[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Подібні схеми давно стали мемом? Тільки їх і бачу останні декілька днів.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1619179362462-0.png (4,65 MB, 2048x1787, ClipboardImage.png)  

File: 1619179362462-1.png (1,28 MB, 960x732, ClipboardImage.png)  

 No.7483

Подібні схеми давно стали мемом? Тільки їх і бачу останні декілька днів.

 No.7484

File: 1619179466360.jpg (535,99 KB, 1520x1000, WfZk71Wpb7s.jpg)  


 No.7485

>>7483
Ласкаво просимо до епохи пізнього інтернету. Мемчики з'являються кожного дня, живуть максимум кілька місяців і зникають назавжди.

 No.7486

File: 1619181820391.png (546,5 KB, 1000x372, файр.png)  

Орігінальний контент.

 No.7487

>>7486
Що за тайтл?

 No.7488

>>7487
Fire Punch

 No.7489

File: 1619182487854.jpg (52,79 KB, 448x406, Без назви-2.jpg)  

Оріджинал контент

 No.7490

>>7489
В чому прикол?

 No.7491

>>7490
В всторії борди.