[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Подібні схеми давно стали мемом? Тільки їх і бачу останні декілька днів.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1619179362462-0.png (4,65 MB, 2048x1787, ClipboardImage.png)  

File: 1619179362462-1.png (1,28 MB, 960x732, ClipboardImage.png)  

 No.7483

Подібні схеми давно стали мемом? Тільки їх і бачу останні декілька днів.

 No.7484

File: 1619179466360.jpg (535,99 KB, 1520x1000, WfZk71Wpb7s.jpg)  


 No.7485

>>7483
Ласкаво просимо до епохи пізнього інтернету. Мемчики з'являються кожного дня, живуть максимум кілька місяців і зникають назавжди.

 No.7486

File: 1619181820391.png (546,5 KB, 1000x372, файр.png)  

Орігінальний контент.

 No.7487

>>7486
Що за тайтл?

 No.7488

>>7487
Fire Punch

 No.7489

File: 1619182487854.jpg (52,79 KB, 448x406, Без назви-2.jpg)  

Оріджинал контент

 No.7490

>>7489
В чому прикол?

 No.7491

>>7490
В всторії борди.