[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Він хотів померти, Вона хотіла жити. Він жив для неї, Вона померла для нього...

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1619099420365.jpg (168,19 KB, 1024x576, your_lie_in_april_by_dinoc….jpg)  

 No.7472

Він хотів померти,
Вона хотіла жити.
Він жив для неї,
Вона померла для нього...

 No.7473

>>7472
Він хотів какати,
Вона хотіла пісяти.
Він пісяв на неї,
Вона какала на нього...
Як це романтично!

 No.7474

>>7472
Він хотів какати,
Вона хотіла пісяти.
Він пісяв на неї,
Вона какала на нього...
Як це романтично!

 No.7475

Ще 8 днів я можу брехати?

 No.7476

>>7475
Га?

 No.7477

>>7475
А ти збрешеш заради зближення з людиною, дорогою тобі?

 No.7478

>>7477
Я пиздабол.

 No.7479

>>7472
Час від часу переглядаю останню серію, і просто плачу. Настільки це прекрасно і жахливо.

 No.7482

File: 1619178355001.png (2,51 MB, 810x1200, ClipboardImage.png)  

>>7479
Час від часу переглядаю останню серію, і просто плачу. Настільки це прекрасно і жахливо.