[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Він хотів померти, Вона хотіла жити. Він жив для неї, Вона померла для нього...

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1619099420365.jpg (168,19 KB, 1024x576, your_lie_in_april_by_dinoc….jpg)  

 No.7472

Він хотів померти,
Вона хотіла жити.
Він жив для неї,
Вона померла для нього...

 No.7473

>>7472
Він хотів какати,
Вона хотіла пісяти.
Він пісяв на неї,
Вона какала на нього...
Як це романтично!

 No.7474

>>7472
Він хотів какати,
Вона хотіла пісяти.
Він пісяв на неї,
Вона какала на нього...
Як це романтично!

 No.7475

Ще 8 днів я можу брехати?

 No.7476

>>7475
Га?

 No.7477

>>7475
А ти збрешеш заради зближення з людиною, дорогою тобі?

 No.7478

>>7477
Я пиздабол.

 No.7479

>>7472
Час від часу переглядаю останню серію, і просто плачу. Настільки це прекрасно і жахливо.

 No.7482

File: 1619178355001.png (2,51 MB, 810x1200, ClipboardImage.png)  

>>7479
Час від часу переглядаю останню серію, і просто плачу. Настільки це прекрасно і жахливо.