[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Анонсували. Очікуєте хороший тайтл, чи просто на крок ближче до СБР? https://jojo-portal-anime.com/

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1617541670832.png (1,57 MB, 636x900, ClipboardImage.png)  

 No.7428

Анонсували. Очікуєте хороший тайтл, чи просто на крок ближче до СБР?

https://jojo-portal-anime.com/

 No.7429

Відкрити це відео на Youtube

 No.7430

File: 1617541891354.png (1,43 MB, 750x1125, ClipboardImage.png)  


 No.7431

>>7430
А хто це? Сейю? Якщо так, то наш світ ще має надію на світлу будучину !

 No.7432

File: 1617563062818-0.jpg (45,36 KB, 512x384, unnamed.jpg)  

File: 1617563062818-1.jpg (151,02 KB, 700x990, 5cff3dd5c7d3a.jpg)  

>>7431
Так точно. До цього озвучувала дівчинку в аніме про качалку.

 No.7433

>>7432
Йой , світ врятовано!

 No.7434

>>7432
А яку із них? Засмаглу блондуху?

 No.7435

>>7434
Так.

 No.7436

>>7435
Який збіг! Цісарю цісареве, красуні прекрасне !

 No.7438

File: 1617716582339.jpg (37,94 KB, 510x680, photo_2021-04-06_16-40-13.jpg)  


 No.7702

File: 1626298469608.jpg (51,17 KB, 1080x296, 1uiwKc--u4E.jpg)  


 No.7777

Відкрити це відео на Youtube
Трейлер.

 No.7816

File: 1631995813209.jpg (576,93 KB, 1542x2160, Iy1COFZWD8Y.jpg)  


 No.7888

File: 1637863306204.png (4,74 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png)  

Ще тиждень!