[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - На 1 квітня МАЛ поміняв усім аватари. Покажіть, які у вас.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1617260708971-0.png (37,21 KB, 243x408, ClipboardImage.png)  

File: 1617260708971-1.png (163,89 KB, 439x302, ClipboardImage.png)  

 No.7414

На 1 квітня МАЛ поміняв усім аватари. Покажіть, які у вас.

 No.7415

>>7414
Я так розумію, це випадковий персонаж з аніме, яке ти дивився? Бо я його впізнав персонажа зі своєї.

 No.7416

>>7415
Рандомна мила тваринка із аніме.

 No.7830

File: 1634832829318.png (14,45 KB, 378x250, каво.PNG)  

хто