[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Привіт нічанокотикам! Вирішив чогось пройти тест на тип "дере" (чому б ні) Вийшло оце ^_^; Ну в принципі справедливо. А які результати у вас? Посилання нижче https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=dere-test

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1615839171547.jpg (255,7 KB, 1080x1521, 20210315_220417.jpg)  

 No.7315

Привіт нічанокотикам!
Вирішив чогось пройти тест на тип "дере" (чому б ні)
Вийшло оце ^_^;
Ну в принципі справедливо.
А які результати у вас? Посилання нижче
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=dere-test

 No.7316

File: 1615841412482.png (15,36 KB, 550x189, ClipboardImage.png)  

Ліл.

 No.7323

File: 1615902859775.jpg (177,5 KB, 720x1144, IMG_20210316_155356.jpg)  


 No.7327

Що робити, якщо у мене дере в горлі?

 No.7340

File: 1616011834686.png (339,62 KB, 651x932, Screenshot_20210317-220924….png)