[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Привіт нічанокотикам! Вирішив чогось пройти тест на тип "дере" (чому б ні) Вийшло оце ^_^; Ну в принципі справедливо. А які результати у вас? Посилання нижче https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=dere-test

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1615839171547.jpg (255,7 KB, 1080x1521, 20210315_220417.jpg)  

 No.7315

Привіт нічанокотикам!
Вирішив чогось пройти тест на тип "дере" (чому б ні)
Вийшло оце ^_^;
Ну в принципі справедливо.
А які результати у вас? Посилання нижче
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=dere-test

 No.7316

File: 1615841412482.png (15,36 KB, 550x189, ClipboardImage.png)  

Ліл.

 No.7323

File: 1615902859775.jpg (177,5 KB, 720x1144, IMG_20210316_155356.jpg)  


 No.7327

Що робити, якщо у мене дере в горлі?

 No.7340

File: 1616011834686.png (339,62 KB, 651x932, Screenshot_20210317-220924….png)