[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Чи є Берсерк з українськими **субтитрами**? На anitube не знайшов, а де ще шукати не знаю.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1610967286609.png (645,42 KB, 720x1109, ClipboardImage.png)  

 No.6898

Чи є Берсерк з українськими субтитрами? На anitube не знайшов, а де ще шукати не знаю.

 No.6899

>>6898
На Толоці чекни.

 No.6900

File: 1610972428829.jpg (276,08 KB, 1080x897, Screenshot_20210118_141942.jpg)  


 No.7263

File: 1614543533116.png (371 KB, 375x532, ClipboardImage.png)  

Куй-тв ліцензували лише 51 серію Дігри?


https://btdig.com/68d93ad1f9d8310939f107d7f7783d5374f8e1f9

 No.7264

File: 1614544570224.png (21,65 KB, 483x369, ClipboardImage.png)  

>>7263
Дійсно, 51.

Нічого, зараз обмажусь анімою.