[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Чи є Берсерк з українськими **субтитрами**? На anitube не знайшов, а де ще шукати не знаю.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1610967286609.png (645,42 KB, 720x1109, ClipboardImage.png)  

 No.6898

Чи є Берсерк з українськими субтитрами? На anitube не знайшов, а де ще шукати не знаю.

 No.6899

>>6898
На Толоці чекни.

 No.6900

File: 1610972428829.jpg (276,08 KB, 1080x897, Screenshot_20210118_141942.jpg)  


 No.7263

File: 1614543533116.png (371 KB, 375x532, ClipboardImage.png)  

Куй-тв ліцензували лише 51 серію Дігри?


https://btdig.com/68d93ad1f9d8310939f107d7f7783d5374f8e1f9

 No.7264

File: 1614544570224.png (21,65 KB, 483x369, ClipboardImage.png)  

>>7263
Дійсно, 51.

Нічого, зараз обмажусь анімою.