[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Це те, що я подумав, чи щось інше?

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1606923240983.jpg (466,24 KB, 2340x1080, Screenshot_20201202_172330.jpg)  

 No.6695

Це те, що я подумав, чи щось інше?

 No.6696

>>6695
https://en.wikipedia.org/wiki/Porno_Graffitti

Вони ще співали в опенінгах Онідзуки і Відбілювача.