[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Перекочую сюди нитку рейхо-чянок, в якій я найбільше дописував.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1600776491277.jpg (741,56 KB, 1558x2160, AzmFC95FO54.jpg)  

 No.6420

Перекочую сюди нитку рейхо-чянок, в якій я найбільше дописував.

 No.6437

File: 1600879262073.png (1,6 MB, 992x1403, ClipboardImage.png)  


 No.6441

Відкрити це відео на Youtube
Знаючі зацінять, хоч я й сумніваюся, що тут є гравці в HOI4, не те що в цей мод.

 No.6443

File: 1600977553634.jpg (305,3 KB, 2000x1414, be44b9ee010593a89e122932f6….jpg)  

>>6420
У цю нитку висаджуються війська антигітлерівської коаліції. Усім безосібним генералам наказую висаджувати свої військові анімепідрозділи задля придушення нацистської потвори. Разом ми знищимо це шовіністську пухлину на тілі людства.

Бажано без совків, бо ті некраще

 No.6444

File: 1600977952032.jpg (146,3 KB, 808x1316, a687e827023878cf626fbd29dd….jpg)  

Атакуємо цих фріців.

 No.6445

Сука с'єбалі піндоси єбанниє! Ета НАША земля!!!

 No.6446

File: 1600978898903-0.jpg (53,22 KB, 430x604, 12f9425c0a9d906216c327568d….jpg)  

File: 1600978898903-1.jpg (17,41 KB, 236x332, 705fd2dc9b6828b7d908f021f9….jpg)  

File: 1600978898903-2.jpg (41,95 KB, 474x379, 08bc8a205b0d55f9c0f4feee46….jpg)  

File: 1600978898903-3.jpg (856,25 KB, 1099x1604, darsox-anime-render-by-ani….jpg)  

>>6443
Кляйне Амеріка, тобі давно кораблі топили?

 No.6447

File: 1600979051427.jpg (55,84 KB, 485x599, 493959.jpg)  

>>6445
Русіше швайне знову напилось своєї водкі і волає зп'яну. Може вбити вже його?

 No.6448

File: 1601059598578.jpg (11,57 KB, 186x271, images.jpg)  

Генерал Макартур у нитку за викликом прибув.

 No.6449

File: 1601059689900-0.jpg (8,68 KB, 202x250, 43652131.jpg)  

File: 1601059689900-1.jpg (9,07 KB, 220x229, 974893759.jpg)  

File: 1601059689900-2.jpg (35,42 KB, 352x550, 145636696-352-k193184.jpg)  


 No.6450

File: 1601059844094.jpg (188,9 KB, 1280x720, ddqjso5-d8ded112-dc55-42fd….jpg)  

>>6448
>>6449
Здрисніть з рейхо-нитки в свої ліберально-демократичні, кляті ґайдзіни!

 No.6451

File: 1601143473703.jpg (91,88 KB, 800x692, 546566846865637.jpg)  

Йдемо пиздити фріців.

 No.6452

File: 1601144621861.png (3,25 MB, 2000x1400, ClipboardImage.png)  

>>6451
Guten Tag, untermenschen. Das ist Uhr fuer TOTALLEN KRIEG?

 No.6453

File: 1601208286974-0.png (390,37 KB, 811x572, ClipboardImage.png)  

File: 1601208286974-1.png (172,72 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601208286974-2.png (165,96 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601208286974-3.png (157,82 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6454

File: 1601208664502-0.png (154,58 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601208664502-1.png (1,79 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601208664502-2.png (557,63 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601208664502-3.png (7,04 MB, 2480x3507, ClipboardImage.png)  


 No.6455

File: 1601208778073-0.png (937,49 KB, 811x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601208778073-1.png (438,22 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601208778073-2.png (841,78 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601208778073-3.png (1,39 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

Роммель опрутніває з того, що у нього немає палива.

 No.6456

File: 1601208977301-0.png (804,58 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601208977301-1.png (558,67 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601208977301-2.png (512,19 KB, 810x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601208977301-3.png (1,52 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6457

File: 1601209244827-0.png (297,6 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209244827-1.png (1,78 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209244827-2.png (1,8 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209244827-3.png (411,43 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6458

File: 1601209281545-0.png (339,43 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601209281545-1.png (299,38 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6459

File: 1601209327260-0.png (707,13 KB, 810x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209327260-1.png (1,6 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209327260-2.png (223,43 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209327260-3.png (1,52 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6460

File: 1601209384798-0.png (403,19 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209384798-1.png (525,37 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209384798-2.png (1,01 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209384798-3.png (1,15 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6461

File: 1601209473090-0.png (1,32 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209473090-1.png (799,08 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209473090-2.png (1,9 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1601209473090-3.png (516,81 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  


 No.6462

File: 1601209566699-0.png (932,22 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601209566699-1.png (209,82 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209566699-2.png (1,15 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209566699-3.png (659,59 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6463

File: 1601209614382-0.png (850,08 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209614382-1.png (942,8 KB, 811x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601209614382-2.png (864,27 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601209614382-3.png (1,21 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6464

File: 1601209671735-0.png (1,04 MB, 811x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601209671735-1.png (809,18 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209671735-2.png (625,82 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209671735-3.png (1,42 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6465

File: 1601209729923-0.png (391,6 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209729923-1.png (1,7 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209729923-2.png (523,19 KB, 811x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601209729923-3.png (889,5 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6466

File: 1601209795414-0.png (477,36 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209795414-1.png (1,46 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209795414-2.png (181,59 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209795414-3.png (891,75 KB, 810x1146, ClipboardImage.png)  


 No.6467

File: 1601209844169-0.png (670,28 KB, 810x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209844169-1.png (220,38 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209844169-2.png (1,11 MB, 810x1146, ClipboardImage.png)  

File: 1601209844169-3.png (712,93 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  


 No.6468

File: 1601209907789-0.png (1,07 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209907789-1.png (1,52 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209907789-2.png (728,79 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209907789-3.png (857,69 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6471

File: 1601395378296-0.png (317,57 KB, 480x360, ClipboardImage.png)  

File: 1601395378296-1.png (2,38 MB, 1080x1350, ClipboardImage.png)  

File: 1601395378296-2.png (3,64 MB, 1215x1532, ClipboardImage.png)  

File: 1601395378296-3.png (500,08 KB, 400x592, ClipboardImage.png)  

Привіт з Москви всім українцям!
– Тетяна Деґуршаффенко.

 No.6476

File: 1601667986497-0.jpg (260,85 KB, 1215x2160, r7zNo6ZN0_s.jpg)  

File: 1601667986497-1.jpg (148,8 KB, 850x522, WF0XiYD-fEQ.jpg)  

File: 1601667986497-2.jpg (120,15 KB, 994x1080, Z-Wyx-m_xOg.jpg)  

File: 1601667986497-3.jpg (150,76 KB, 1339x943, 4xOG_x4CxdA.jpg)  


 No.6477

File: 1601668114700-0.jpg (111,84 KB, 850x1133, Gq5QHsDwSDI.jpg)  

File: 1601668114700-1.jpg (90,52 KB, 562x1125, 6ap7_OaSw3g.jpg)  

File: 1601668114700-2.jpg (130,7 KB, 921x1200, ZXmXorUpLPY.jpg)  

File: 1601668114700-3.jpg (305,83 KB, 1024x995, KeJWSo47Weo.jpg)  


 No.6478

File: 1601668148047-0.jpg (207,02 KB, 1158x1637, bBSgNGMVt1g.jpg)  

File: 1601668148047-1.jpg (86,27 KB, 600x1033, bVGEfrZi8mc.jpg)  


 No.6480

File: 1601729635907.jpg (270,1 KB, 1124x1500, SmuDSyYhqVo.jpg)  

Фріци, ви ще тут? Привіт з Нормандії!

 No.6537

File: 1601758662383-0.jpg (375,06 KB, 1400x1050, 1mLhlwEhCas.jpg)  

File: 1601758662383-1.jpg (413,16 KB, 1400x1050, RR-uqYRi41U.jpg)  

File: 1601758662383-2.jpg (139,75 KB, 700x933, 17zns1IOT-U.jpg)  

Не аніме, АЛЕ...

 No.6538

File: 1601825875883.png (316,86 KB, 800x697, ClipboardImage.png)  


 No.6559

File: 1602184570053.png (470,25 KB, 640x640, ClipboardImage.png)  


 No.6560

File: 1602184642195.png (345,61 KB, 403x537, ClipboardImage.png)  


 No.6574

File: 1602682641083.png (1,79 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  


 No.6575

File: 1602848758487.png (594,22 KB, 605x807, ClipboardImage.png)  


 No.6576

File: 1602848918387-0.png (358,38 KB, 800x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1602848918387-1.png (891,9 KB, 636x1066, ClipboardImage.png)  

File: 1602848918387-2.png (451,44 KB, 456x1060, ClipboardImage.png)  


 No.6577

File: 1603011079019.jpg (85,6 KB, 1024x1024, IMG_20201018_114956_753.jpg)  


 No.6578

File: 1603092073422-0.jpg (266,43 KB, 720x719, UXbU-yDhb-8.jpg)  

File: 1603092073422-1.jpg (187,88 KB, 606x788, KYDg9Mg-iEM.jpg)  


 No.6579

File: 1603105594217-0.jpg (43,68 KB, 270x590, 8_dc2abjN9E.jpg)  

File: 1603105594217-1.jpg (115,26 KB, 427x604, PR7EcJSaQMw.jpg)  

File: 1603105594217-2.jpg (85,72 KB, 500x706, r8gNhKw3XfQ.jpg)  


 No.6593

File: 1603380428491-0.png (1,13 MB, 960x854, ClipboardImage.png)  

File: 1603380428491-1.png (2,05 MB, 1280x853, ClipboardImage.png)  

File: 1603380428491-2.png (1,26 MB, 772x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1603380428491-3.png (182,15 KB, 500x486, ClipboardImage.png)  


 No.6594

File: 1603380570103.png (1,64 MB, 700x1039, ClipboardImage.png)  


 No.6620

File: 1603902640336-0.png (1016,26 KB, 1280x573, ClipboardImage.png)  

File: 1603902640336-1.png (1,66 MB, 1280x836, ClipboardImage.png)  


 No.6646

File: 1604568414402-0.jpg (14,44 KB, 236x209, 1541975479746.jpg)  

File: 1604568414402-1.png (230,02 KB, 726x720, 1468866915812.png)  

File: 1604568414402-2.jpg (235,41 KB, 1394x2048, 1556888997961.jpg)  

File: 1604568414402-3.jpg (191,08 KB, 850x1202, 1557180149215.jpg)  


 No.6647

File: 1604568478430-0.jpg (133,62 KB, 850x637, 1557179871812.jpg)  

File: 1604568478430-1.jpg (270,3 KB, 798x1265, 1557179844829.jpg)  

File: 1604568478430-2.jpg (77,33 KB, 700x501, 1557179822801.jpg)  

File: 1604568478430-3.jpg (214,34 KB, 850x1325, 1557179753523.jpg)  

Для любителів екзотики.

 No.6648

>>6647
А чого екзотика?

 No.6649

>>6648
Ааа, блядь, я зрозумів

 No.6667

File: 1606471924814.png (459,39 KB, 600x425, ClipboardImage.png)  


 No.6668

File: 1606472039460-0.png (1,35 MB, 850x954, ClipboardImage.png)  

File: 1606472039460-1.png (1,01 MB, 725x1280, ClipboardImage.png)  

File: 1606472039460-2.png (833,62 KB, 1024x733, ClipboardImage.png)  

File: 1606472039460-3.png (1,58 MB, 1280x964, ClipboardImage.png)  


 No.6669

File: 1606472203621-0.png (595,45 KB, 1280x853, ClipboardImage.png)  

File: 1606472203621-1.png (921,48 KB, 1280x741, ClipboardImage.png)  

File: 1606472203621-2.png (678,92 KB, 982x1280, ClipboardImage.png)  

File: 1606472203621-3.png (2,02 MB, 1152x1080, ClipboardImage.png)  


 No.6670

File: 1606472327038-0.png (1,39 MB, 1080x1243, ClipboardImage.png)  

File: 1606472327038-1.png (343,4 KB, 907x621, ClipboardImage.png)  

File: 1606472327038-2.png (1,16 MB, 858x1280, ClipboardImage.png)  

File: 1606472327038-3.png (2,01 MB, 1080x1080, ClipboardImage.png)  


 No.6671

File: 1606472394317-0.png (853,89 KB, 866x1280, ClipboardImage.png)  

File: 1606472394317-1.png (1005,05 KB, 768x1280, ClipboardImage.png)  

File: 1606472394317-2.png (832,93 KB, 966x1280, ClipboardImage.png)  

File: 1606472394317-3.png (939,47 KB, 1280x668, ClipboardImage.png)  


 No.6672

File: 1606472420098.png (1,1 MB, 1280x971, ClipboardImage.png)  


 No.6673

Файна татарочка.

 No.6729

File: 1607885910038.png (703,37 KB, 811x1080, ClipboardImage.png)  


 No.6730

>>6729
Відпиздив би обох.

 No.6732

>>6730
Уті-путі.

 No.6734

File: 1607969719533.png (259,69 KB, 498x750, ClipboardImage.png)  


 No.6737

File: 1608021364845-0.png (1,43 MB, 922x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1608021364845-1.png (1,17 MB, 766x1080, ClipboardImage.png)  


 No.6738

ОП, чого ти такий стурбований політотою? Все нею брудниш, хоча і не можу сказати, що ти це зі злими намірами.

 No.6739

>>6738
Вам не подобаються ці арти?

 No.6740

>>6739
А вам?

 No.6741

>>6739
Ні.
Їх малювали чуваки, які про війну тільки з аніме знають, а про німців тільки те шо вони пиво люблять і ковбаски. От і малюють всюди анімешних дівок з автоматами.

 No.6742

>>6740
Мені так.
>>6741
Та не в цьому справа, просто нацистська форма і символіка дуже давно стали мемами, а є ще люди які захоплюються нацистською естетикою.

То що робити?

 No.6743

>>6742
Я не проти естетики. Просто ці дівчатка викликають якийсь дисонанс. Не вписуються.
Та байдуже. Я не про це хотів сказати, а про те, що ти міг би звернути увагу на щось ще окрім цих явищ пов'язаних з історією, другою світовою і т.п.

 No.6744

File: 1608233602680.png (997,54 KB, 1000x483, ClipboardImage.png)  

>>6743
>ти міг би звернути увагу на щось ще окрім цих явищ пов'язаних з історією, другою світовою і т.п.
Ага, зрозумів. А можеш приклад навести? Цікаво стало. Сподіваюся, це не нагло виглядає.

 No.6745

>>6744
Мені важко навести нормальний приклад. Я можу або про щось своє розповісти, або якусь банальщину: https://www.wikihow.com/Find-a-Hobby

 No.6746

File: 1608238357542.png (1,18 MB, 687x1280, ClipboardImage.png)  

>>6745
Що хочеш те й наведи. Мені цікава саме твоя думка.

 No.6747

File: 1608241232073.jpg (68,43 KB, 375x600, DzsNXattNHc.jpg)  

>>6746
О, і тут бензопила. Тримай злив обкладинки майбутнього тому.

 No.6748

>>6747
Ти про картинку в моєму пості? Це рандомпік, вибач. То що?

 No.6749

File: 1608277426358-0.png (669,19 KB, 960x1403, ClipboardImage.png)  

File: 1608277426358-1.png (1,29 MB, 960x1403, ClipboardImage.png)  

File: 1608277426358-2.png (1,44 MB, 960x1403, ClipboardImage.png)  

>>6748
>То що
Манґа називається "Людина-бензопила", дуже популярна штука зараз. А дівка, яку ти кинув - просто бомба!!

 No.6750

>>6749
Я питав саме за: Що хочеш те й наведи. Мені цікава саме твоя думка.
А що там в тій манзі? Кров, матюки, вбивства, і голі цицьки?

 No.6751

File: 1608280720313-0.png (652,8 KB, 894x1300, ClipboardImage.png)  

File: 1608280720313-1.png (772,58 KB, 1917x1400, ClipboardImage.png)  

File: 1608280720313-2.png (435,97 KB, 959x1400, ClipboardImage.png)  

File: 1608280720313-3.png (424,18 KB, 959x1400, ClipboardImage.png)  

>>6750
>Що хочеш те й наведи. Мені цікава саме твоя думка
Так це питання іншому безосібу залавай. Я повз.

>А що там в тій манзі

Файрпанч читав? Від того ж автора, але має більший нахил в сторону щеньону. На минулому тижні закінчилась перша частина, так що можеш спробувати почитати.

 No.6752

>>6751
>Так це питання іншому безосібу залавай. Я повз.
А, ой. Я сі вибачєю.
>Файрпанч читав?
Ніт.

 No.6753

File: 1608281547477.png (2,34 MB, 764x1200, ClipboardImage.png)  

>>6752
То йди читай.

 No.6754

>>6753
Це наказ?

 No.6755

File: 1608282401956.png (103,3 KB, 225x350, ClipboardImage.png)  

>>6754
Так точно, солдате.

 No.6756

>>6755
Добре, господарю.