[ ] [ a / b / s / pol / ukr / v / n / int ] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Перекочую сюди нитку рейхо-чянок, в якій я найбільше дописував.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1600776491277.jpg (741,56 KB, 1558x2160, AzmFC95FO54.jpg)  

 No.6420

Перекочую сюди нитку рейхо-чянок, в якій я найбільше дописував.

 No.6437

File: 1600879262073.png (1,6 MB, 992x1403, ClipboardImage.png)  


 No.6441

Знаючі зацінять, хоч я й сумніваюся, що тут є гравці в HOI4, не те що в цей мод.

 No.6443

File: 1600977553634.jpg (305,3 KB, 2000x1414, be44b9ee010593a89e122932f6….jpg)  

>>6420
У цю нитку висаджуються війська антигітлерівської коаліції. Усім безосібним генералам наказую висаджувати свої військові анімепідрозділи задля придушення нацистської потвори. Разом ми знищимо це шовіністську пухлину на тілі людства.

Бажано без совків, бо ті некраще

 No.6444

File: 1600977952032.jpg (146,3 KB, 808x1316, a687e827023878cf626fbd29dd….jpg)  

Атакуємо цих фріців.

 No.6445

Сука с'єбалі піндоси єбанниє! Ета НАША земля!!!

 No.6446

File: 1600978898903-0.jpg (53,22 KB, 430x604, 12f9425c0a9d906216c327568d….jpg)  

File: 1600978898903-1.jpg (17,41 KB, 236x332, 705fd2dc9b6828b7d908f021f9….jpg)  

File: 1600978898903-2.jpg (41,95 KB, 474x379, 08bc8a205b0d55f9c0f4feee46….jpg)  

File: 1600978898903-3.jpg (856,25 KB, 1099x1604, darsox-anime-render-by-ani….jpg)  

>>6443
Кляйне Амеріка, тобі давно кораблі топили?

 No.6447

File: 1600979051427.jpg (55,84 KB, 485x599, 493959.jpg)  

>>6445
Русіше швайне знову напилось своєї водкі і волає зп'яну. Може вбити вже його?

 No.6448

File: 1601059598578.jpg (11,57 KB, 186x271, images.jpg)  

Генерал Макартур у нитку за викликом прибув.

 No.6449

File: 1601059689900-0.jpg (8,68 KB, 202x250, 43652131.jpg)  

File: 1601059689900-1.jpg (9,07 KB, 220x229, 974893759.jpg)  

File: 1601059689900-2.jpg (35,42 KB, 352x550, 145636696-352-k193184.jpg)  


 No.6450

File: 1601059844094.jpg (188,9 KB, 1280x720, ddqjso5-d8ded112-dc55-42fd….jpg)  

>>6448
>>6449
Здрисніть з рейхо-нитки в свої ліберально-демократичні, кляті ґайдзіни!

 No.6451

File: 1601143473703.jpg (91,88 KB, 800x692, 546566846865637.jpg)  

Йдемо пиздити фріців.

 No.6452

File: 1601144621861.png (3,25 MB, 2000x1400, ClipboardImage.png)  

>>6451
Guten Tag, untermenschen. Das ist Uhr fuer TOTALLEN KRIEG?

 No.6453

File: 1601208286974-0.png (390,37 KB, 811x572, ClipboardImage.png)  

File: 1601208286974-1.png (172,72 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601208286974-2.png (165,96 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601208286974-3.png (157,82 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6454

File: 1601208664502-0.png (154,58 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601208664502-1.png (1,79 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601208664502-2.png (557,63 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601208664502-3.png (7,04 MB, 2480x3507, ClipboardImage.png)  


 No.6455

File: 1601208778073-0.png (937,49 KB, 811x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601208778073-1.png (438,22 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601208778073-2.png (841,78 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601208778073-3.png (1,39 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

Роммель опрутніває з того, що у нього немає палива.

 No.6456

File: 1601208977301-0.png (804,58 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601208977301-1.png (558,67 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601208977301-2.png (512,19 KB, 810x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601208977301-3.png (1,52 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6457

File: 1601209244827-0.png (297,6 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209244827-1.png (1,78 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209244827-2.png (1,8 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209244827-3.png (411,43 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6458

File: 1601209281545-0.png (339,43 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601209281545-1.png (299,38 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6459

File: 1601209327260-0.png (707,13 KB, 810x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209327260-1.png (1,6 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209327260-2.png (223,43 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209327260-3.png (1,52 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6460

File: 1601209384798-0.png (403,19 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209384798-1.png (525,37 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209384798-2.png (1,01 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209384798-3.png (1,15 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6461

File: 1601209473090-0.png (1,32 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209473090-1.png (799,08 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209473090-2.png (1,9 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1601209473090-3.png (516,81 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  


 No.6462

File: 1601209566699-0.png (932,22 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601209566699-1.png (209,82 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209566699-2.png (1,15 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209566699-3.png (659,59 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6463

File: 1601209614382-0.png (850,08 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209614382-1.png (942,8 KB, 811x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601209614382-2.png (864,27 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  

File: 1601209614382-3.png (1,21 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6464

File: 1601209671735-0.png (1,04 MB, 811x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601209671735-1.png (809,18 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209671735-2.png (625,82 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209671735-3.png (1,42 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6465

File: 1601209729923-0.png (391,6 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209729923-1.png (1,7 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209729923-2.png (523,19 KB, 811x573, ClipboardImage.png)  

File: 1601209729923-3.png (889,5 KB, 811x574, ClipboardImage.png)  


 No.6466

File: 1601209795414-0.png (477,36 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209795414-1.png (1,46 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209795414-2.png (181,59 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209795414-3.png (891,75 KB, 810x1146, ClipboardImage.png)  


 No.6467

File: 1601209844169-0.png (670,28 KB, 810x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209844169-1.png (220,38 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209844169-2.png (1,11 MB, 810x1146, ClipboardImage.png)  

File: 1601209844169-3.png (712,93 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  


 No.6468

File: 1601209907789-0.png (1,07 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209907789-1.png (1,52 MB, 811x1147, ClipboardImage.png)  

File: 1601209907789-2.png (728,79 KB, 811x456, ClipboardImage.png)  

File: 1601209907789-3.png (857,69 KB, 811x1147, ClipboardImage.png)  


 No.6471

File: 1601395378296-0.png (317,57 KB, 480x360, ClipboardImage.png)  

File: 1601395378296-1.png (2,38 MB, 1080x1350, ClipboardImage.png)  

File: 1601395378296-2.png (3,64 MB, 1215x1532, ClipboardImage.png)  

File: 1601395378296-3.png (500,08 KB, 400x592, ClipboardImage.png)  

Привіт з Москви всім українцям!
– Тетяна Деґуршаффенко.

 No.6476

File: 1601667986497-0.jpg (260,85 KB, 1215x2160, r7zNo6ZN0_s.jpg)  

File: 1601667986497-1.jpg (148,8 KB, 850x522, WF0XiYD-fEQ.jpg)  

File: 1601667986497-2.jpg (120,15 KB, 994x1080, Z-Wyx-m_xOg.jpg)  

File: 1601667986497-3.jpg (150,76 KB, 1339x943, 4xOG_x4CxdA.jpg)  


 No.6477

File: 1601668114700-0.jpg (111,84 KB, 850x1133, Gq5QHsDwSDI.jpg)  

File: 1601668114700-1.jpg (90,52 KB, 562x1125, 6ap7_OaSw3g.jpg)  

File: 1601668114700-2.jpg (130,7 KB, 921x1200, ZXmXorUpLPY.jpg)  

File: 1601668114700-3.jpg (305,83 KB, 1024x995, KeJWSo47Weo.jpg)  


 No.6478

File: 1601668148047-0.jpg (207,02 KB, 1158x1637, bBSgNGMVt1g.jpg)  

File: 1601668148047-1.jpg (86,27 KB, 600x1033, bVGEfrZi8mc.jpg)  


 No.6480

File: 1601729635907.jpg (270,1 KB, 1124x1500, SmuDSyYhqVo.jpg)  

Фріци, ви ще тут? Привіт з Нормандії!

 No.6537

File: 1601758662383-0.jpg (375,06 KB, 1400x1050, 1mLhlwEhCas.jpg)  

File: 1601758662383-1.jpg (413,16 KB, 1400x1050, RR-uqYRi41U.jpg)  

File: 1601758662383-2.jpg (139,75 KB, 700x933, 17zns1IOT-U.jpg)  

Не аніме, АЛЕ...

 No.6538

File: 1601825875883.png (316,86 KB, 800x697, ClipboardImage.png)  


 No.6559

File: 1602184570053.png (470,25 KB, 640x640, ClipboardImage.png)  


 No.6560

File: 1602184642195.png (345,61 KB, 403x537, ClipboardImage.png)  


 No.6574

File: 1602682641083.png (1,79 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  


 No.6575

File: 1602848758487.png (594,22 KB, 605x807, ClipboardImage.png)  


 No.6576

File: 1602848918387-0.png (358,38 KB, 800x1080, ClipboardImage.png)  

File: 1602848918387-1.png (891,9 KB, 636x1066, ClipboardImage.png)  

File: 1602848918387-2.png (451,44 KB, 456x1060, ClipboardImage.png)  


 No.6577

File: 1603011079019.jpg (85,6 KB, 1024x1024, IMG_20201018_114956_753.jpg)  


 No.6578

File: 1603092073422-0.jpg (266,43 KB, 720x719, UXbU-yDhb-8.jpg)  

File: 1603092073422-1.jpg (187,88 KB, 606x788, KYDg9Mg-iEM.jpg)  


 No.6579

File: 1603105594217-0.jpg (43,68 KB, 270x590, 8_dc2abjN9E.jpg)  

File: 1603105594217-1.jpg (115,26 KB, 427x604, PR7EcJSaQMw.jpg)  

File: 1603105594217-2.jpg (85,72 KB, 500x706, r8gNhKw3XfQ.jpg)