[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ -

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1599329517643-0.png (505,69 KB, 499x499, image.png)  

 No.6302

 No.6303

File: 1599330689058.png (611,65 KB, 714x460, ClipboardImage.png)  

Не говори так, Україна няшна! Просто гірше москаля свої діти її розпинають, Україна не винна! Не ображай Україненьку!