[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ -

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1599329517643-0.png (505,69 KB, 499x499, image.png)  

 No.6302

 No.6303

File: 1599330689058.png (611,65 KB, 714x460, ClipboardImage.png)  

Не говори так, Україна няшна! Просто гірше москаля свої діти її розпинають, Україна не винна! Не ображай Україненьку!