[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Українських чяночок нитка.

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1594043180066-0.jpg (82,35 KB, 640x957, 0WElwi4oL14.jpg)  

File: 1594043180066-1.jpg (101,98 KB, 1024x1287, 2p_ukraine_by_vera_chan15_….jpg)  

File: 1594043180066-2.jpg (40,03 KB, 604x561, 4M0dcAYfzLk.jpg)  

File: 1594043180066-3.jpg (499,86 KB, 1218x2160, 6x7VQE1STyw.jpg)  

 No.6054

Українських чяночок нитка.

 No.6055

File: 1594043207411-0.jpg (385,65 KB, 1448x2048, 8a4aN4dwjtM.jpg)  

File: 1594043207411-1.jpg (77,02 KB, 600x763, 8Bp8NSYX91o.jpg)  

File: 1594043207411-2.jpg (45,84 KB, 480x543, 240de4e3df1df2e2a8ddd500ae….jpg)  

File: 1594043207411-3.jpg (67,39 KB, 600x408, 78450.jpg)  


 No.6056

File: 1594043239889-0.jpg (89,46 KB, 1080x1080, 94022307_690702915089956_2….jpg)  

File: 1594043239889-1.png (375,11 KB, 670x511, 1570195586.978746-.png)  

File: 1594043239889-2.jpg (94,69 KB, 1000x1000, 1570395183.739253-.jpg)  

File: 1594043239889-3.jpeg (69,93 KB, 679x675, 1570395821.357863-.jpeg)  


 No.6057

File: 1594043271129-0.jpeg (147,08 KB, 960x677, 1570395821.357863-2.jpeg)  

File: 1594043271129-1.jpg (187,8 KB, 800x1000, 1571744337.864293-.jpg)  

File: 1594043271129-2.jpg (141,47 KB, 600x910, 1575488539.443049-.jpg)  

File: 1594043271129-3.png (1,16 MB, 900x861, 1575488539.443049-2.png)  


 No.6058

File: 1594043293477-0.jpg (106,81 KB, 800x1217, 1575488539.443049-3.jpg)  

File: 1594043293477-1.jpg (173,03 KB, 459x800, 1575491251.956538-.jpg)  

File: 1594043293477-2.jpg (165,33 KB, 672x420, 1575664895.261032-.jpg)  

File: 1594043293477-3.jpeg (309,19 KB, 2000x650, 1575839650.900223-.jpeg)  


 No.6059

File: 1594043317693-0.jpeg (59,34 KB, 800x1000, 1575839650.900223-2.jpeg)  

File: 1594043317693-1.jpg (124,37 KB, 900x1333, 1578257227.935315-.jpg)  

File: 1594043317693-2.png (2,36 MB, 1600x900, 1578685524.996456-.png)  

File: 1594043317693-3.jpg (195,01 KB, 1200x662, 1578915050.181482-.jpg)  


 No.6060

File: 1594043360207-0.jpg (258,18 KB, 1300x1600, 1578935384.148008-.jpg)  

File: 1594043360207-1.jpg (123,09 KB, 765x807, 1579375963.398917-.jpg)  

File: 1594043360207-2.jpeg (45,2 KB, 604x403, 1580227346.238962-.jpeg)  

File: 1594043360207-3.jpg (184,32 KB, 1280x1280, 1580228696.927452-.jpg)  


 No.6061

File: 1594043396442-0.jpg (104,76 KB, 800x804, 1581103263.550012-.jpg)  

File: 1594043396442-1.png (1,17 MB, 700x700, 1583235367.088441-.png)  

File: 1594043396442-2.jpg (148,13 KB, 811x1253, 1583761406.477047-.jpg)  

File: 1594043396442-3.jpg (146,97 KB, 811x1253, 1583761406.477047-2.jpg)  


 No.6062

File: 1594043422113-0.jpg (605,77 KB, 1800x1686, 1585352135.014168-.jpg)  

File: 1594043422113-1.png (1,93 MB, 956x1280, 1587335803.096068-.png)  

File: 1594043422113-2.png (1,27 MB, 1045x737, 1590169022.724933-.png)  

File: 1594043422113-3.jpg (268,66 KB, 1024x1582, 1590410139.235343-.jpg)  


 No.6063

File: 1594043476070-0.jpg (1 MB, 850x1328, 1590410139.235343-2.jpg)  

File: 1594043476070-1.jpg (410,46 KB, 1650x2550, 1590410139.235343-3.jpg)  

File: 1594043476070-2.jpg (349,84 KB, 1325x2048, 1590410139.235343-4.jpg)  

File: 1594043476070-3.png (1,82 MB, 1268x1080, 1591353687.379403-.png)  


 No.6064

File: 1594043507485-0.png (721,06 KB, 520x800, 1591353687.379403-4.png)  

File: 1594043507485-1.png (546,64 KB, 1118x629, 1593270357.368875-.png)  

File: 1594043507485-2.jpg (81,75 KB, 1024x575, 1593270357.368875-3.jpg)  

File: 1594043507485-3.jpg (62,89 KB, 604x395, 1415556588886.jpg)  


 No.6065

File: 1594043552493-0.png (387,27 KB, 543x500, 1415718824095.png)  

File: 1594043552493-1.jpg (150,84 KB, 960x640, 1424705130672.jpg)  

File: 1594043552493-2.jpg (54,05 KB, 650x334, 1424705454318.jpg)  

File: 1594043552493-3.jpg (82,62 KB, 604x604, 1424718942697.jpg)  


 No.6066

File: 1594043605126-0.jpg (198,06 KB, 1000x800, 1425559671384.jpg)  

File: 1594043605126-1.jpg (87,92 KB, 807x533, 1425559710198.jpg)  

File: 1594043605126-2.png (471,52 KB, 600x763, 1425559737078.png)  

File: 1594043605126-3.jpg (129,02 KB, 1023x887, 1591356857979.jpg)  


 No.6067

File: 1594043711964-0.jpg (346,08 KB, 1600x915, 1526840577137843612.jpg)  

File: 1594043711964-1.jpg (73,49 KB, 800x770, angry_by_bimep_dc28dup-ful….jpg)  

File: 1594043711964-2.jpg (99,32 KB, 599x745, Axis.Powers_.Hetalia.full.….jpg)  

File: 1594043711964-3.jpg (38,11 KB, 480x543, b0e8c62494058aa7ec14aec0e1….jpg)  


 No.6068

File: 1594043743720-0.jpg (34,68 KB, 480x543, b4c313187ecb306dc06f2228c3….jpg)  

File: 1594043743720-1.png (495,53 KB, 875x492, cQgSPLCvfKM.png)  

File: 1594043743720-2.jpg (336,39 KB, 1200x779, CrKcTdT-d04.jpg)  

File: 1594043743720-3.png (174,72 KB, 480x614, d2i1p2g-e31b1ecd-47e1-44f9….png)  


 No.6069

File: 1594043774288-0.png (632,21 KB, 800x1000, d6mvss2-30fd5a47-24da-4d69….png)  

File: 1594043774288-1.jpg (228,22 KB, 900x1200, -D7wxeCdsx4.jpg)  

File: 1594043774288-2.png (827,81 KB, 900x694, d7ypnct-fe28c5c7-32c4-4b16….png)  

File: 1594043774288-3.png (643,12 KB, 700x700, d7z6s5t-c8afc8d8-c817-4ec7….png)  


 No.6070

File: 1594043807740-0.jpg (63,41 KB, 640x640, D9kEqLerr3g.jpg)  

File: 1594043807740-1.png (365,86 KB, 1200x1600, ddaamwe-47e238b4-ac31-4357….png)  

File: 1594043807740-2.jpg (445,14 KB, 810x1080, ddqa4yi-57805b24-af82-4cb5….jpg)  

File: 1594043807740-3.jpg (44,07 KB, 480x543, df8f05293e691b5b442f92657e….jpg)  


 No.6071

File: 1594043832621-0.jpg (129,77 KB, 593x807, dzbHKFKrVsw.jpg)  

File: 1594043832621-1.jpg (37,61 KB, 479x450, e41c413abaaec30ae4a95586d4….jpg)  

File: 1594043832621-2.jpg (36,89 KB, 600x569, hlvs_by_aph_ukraina_d7k40b….jpg)  

File: 1594043832621-3.png (132,24 KB, 400x400, illust_394166_20200210_225….png)  


 No.6072

File: 1594043858020-0.jpg (192,54 KB, 850x760, illust_34127036_20200512_1….jpg)  

File: 1594043858020-1.jpg (666,03 KB, 1240x1754, illust_75980378_20200210_2….jpg)  

File: 1594043858020-2.jpg (164,19 KB, 1000x1030, IMG_20200304_163640.jpg)  

File: 1594043858020-3.jpg (1,11 MB, 2560x2062, -JxTw1JlDlI.jpg)  


 No.6073

File: 1594043895951-0.jpg (24,98 KB, 236x262, LcjV_ENaU3E.jpg)  

File: 1594043895951-1.jpg (40,61 KB, 600x486, lietua_by_aph_ukraina_d88j….jpg)  

File: 1594043895951-2.jpg (60,84 KB, 1024x676, nazi_01_by_fiksumyrsky_d8n….jpg)  

File: 1594043895951-3.jpg (78,23 KB, 800x613, nFm_aMlNqJI.jpg)  


 No.6074

File: 1594043930084-0.jpg (175,89 KB, 800x693, o0834072214641353039.jpg)  

File: 1594043930084-1.jpg (113,8 KB, 571x807, oeBs62w06zk.jpg)  

File: 1594043930084-2.jpg (328,73 KB, 1000x800, q6EfbNTIn8s.jpg)  

File: 1594043930084-3.jpg (372,93 KB, 1280x1707, s_t_a_l_k_e_r__group__mili….jpg)  


 No.6075

File: 1594043958038-0.jpg (130,74 KB, 805x925, sojrnkTz6G0.jpg)  

File: 1594043958038-1.png (262,01 KB, 424x604, SS_Galizien.png)  

File: 1594043958038-2.jpg (134,96 KB, 900x656, steamworkshop_webupload_pr….jpg)  

File: 1594043958038-3.png (685,42 KB, 600x711, thinking_by_bimep_dc3xxs3-….png)  


 No.6076

File: 1594043987614-0.jpg (89,14 KB, 442x700, tRVQf4QaMJ8.jpg)  

File: 1594043987614-1.jpg (645,47 KB, 750x1000, Ukraine.full.225266.jpg)  

File: 1594043987614-2.jpg (467,97 KB, 1080x768, Ukraine.full.1117706.jpg)  

File: 1594043987614-3.jpg (611,96 KB, 568x800, unnamed.jpg)  


 No.6077

File: 1594044034042-0.png (750,79 KB, 1171x1000, Untitled71_20200407203946.png)  

File: 1594044034042-1.jpg (73,97 KB, 474x582, WrsVCInMZME.jpg)  

File: 1594044034042-2.jpg (87,13 KB, 687x960, X5eCYvYOJc.jpg)  

File: 1594044034042-3.jpg (479,5 KB, 1440x2160, XseO7FQ2deo.jpg)  


 No.6078

File: 1594044106698-0.jpg (554,43 KB, 1297x1600, YHg5gDPWi0o.jpg)  

File: 1594044106698-1.jpg (156,5 KB, 1024x1417, ZV88tYgYZJE.jpg)  

File: 1594044106698-2.png (1,87 MB, 1024x1595, ClipboardImage.png)  


 No.6079

>>6054
Які ще
>мисаки
?

 No.6080

>>6079
Двоїню, сам не вкурив.

 No.6182

File: 1594911607944-0.png (469,74 KB, 540x648, ClipboardImage.png)  

File: 1594911607944-1.png (432,06 KB, 501x854, ClipboardImage.png)  


 No.6183

File: 1594911870874.png (48,89 KB, 417x382, 1594292711125-2.png)  

>>6182
Терпіти не можу цю персоніфікацію України. Якась селючка з вилами. Тьху.

 No.6184

>>6183
А хіба Україна це не аграрний край? :)

 No.6185

>>6184
Ти багато аграрієв знаєш?

 No.6186

>>6185
Що таке "аграрієв"?

 No.6187

>>6183
Це щось на межі з шароварництвом.

 No.6188

>>6186
Люди, що працюють він аграрній галузі.

 No.6189

>>6188
Не варто відмінювати слова за кацапськими правилами.

 No.6227

File: 1595764368955-0.png (251,48 KB, 1548x1548, ClipboardImage.png)  

File: 1595764368955-1.png (929,73 KB, 700x521, ClipboardImage.png)  

File: 1595764368955-2.png (329,18 KB, 400x508, 1595701595281.png)  

File: 1595764368955-3.png (438,84 KB, 474x512, unnamed.png)  


 No.6228

File: 1595764664756.jpg (945,47 KB, 1000x800, 46052812_p0.jpg)  

Продивився тред по діагоналі, наче такої картинки ще не було.

 No.6260

File: 1596353106043.png (2,2 MB, 1280x800, ClipboardImage.png)  


 No.6276

File: 1596747031493-0.png (314,15 KB, 500x360, ClipboardImage.png)  

File: 1596747031493-1.png (201,94 KB, 500x281, ClipboardImage.png)  

File: 1596747031493-2.png (298,96 KB, 500x360, ClipboardImage.png)  

Ne zovsjym tcanotcka, ale varte uvahy.

Dg: https://fb.com/charivnyjsvit/posts/124065399389915

A poky my dyskutujemo pro pytannja natsionaljnoji amneziji v Ukrajini, tse pytannja pidijmajutj... japontsi.

"Midnight Occult Civil Servants" - anime serial, ctco rozpovidaje pro sekretnyj viddil, jakyj zajmajetjsja rozsliduvannjam paranormaljnyx javyctc ta spilkuvannjam z duxamy. I odnoho z tsyx duxiv znaxodjatj z povnistju vtratcenoju pam'jattju.

Pislja nevelykoho rozsliduvannja (na bantsi z medom, jakyj najbiljce spodobavsja Velesu, slidtci batcatj napys "Made in Ukraine") vyjavylosj, ctco dux z amnezijeju je nixto incyj, jak Veles - ukrajinsjkyj jazytcnytsjkyj boh. Vin vtratyv pam'jatj tcerez travmatytcnyj dosvid, adge joho poperednja domivka bula povnistju zrujnovana.

Heroji serialu dopomahajutj Velesu, vidpravyvcysj na vystavku "Duxovnyj Svit Starodavnjoji Ukrajiny" (dumajemo, nam potribno zrobyty taku vystavku v Tokio, adge na vidkryttja pryjdutj jaknajmence fanaty tsjoho anime) i znaxodjatj dlja njoho vidpovidnyj idol, v jakomu Veles potcynaje mandruvaty svitom razom z vystavkoju.

 No.6277

>>6276
Я це читав сьогодні людською мовою. Це ти на латинку перекладав чи ти автор і того і того?

"Midnight Occult Civil Servants" - аніме серіал, що розповідає про секретний відділ, який займається розслідуванням паранормальних явищ та спілкуванням з духами. І одного з цих духів знаходять з повністю втраченою пам'яттю.
Після невеликого розслідування (на банці з медом, який найбільше сподобався Велесу, слідчі бачать напис "Made in Ukraine") виявилось, що дух з амнезією є ніхто інший, як Велес - український язичницький бог. Він втратив пам'ять через травматичний досвід, адже його попередня домівка була повністю зруйнована.
Герої серіалу допомагають Велесу, відправившись на виставку "Духовний Світ Стародавньої України" (думаємо, нам потрібно зробити таку виставку в Токіо, адже на відкриття прийдуть якнайменше фанати цього аніме) і знаходять для нього відповідний ідол, в якому Велес починає мандрувати світом разом з виставкою.

 No.6278

>>6277
Lanku dlja tcoho zakynuv? Nji, to ne ja, prosto pereklad, a de ty batcyv, prypuskaju UAQik, to radce tcerez te, ge ja pidkynuv do odnoji besjidy.

 No.6279

>>6278
Не зрозуміло, навіщо "переклад", коли можна людський текст кинути.

 No.6298

File: 1598193558768.png (227,41 KB, 385x481, ClipboardImage.png)  


 No.6299

Відкрити це відео на Youtube
MANGUA #05: Ukrajyna v animi ta mandzi abo zrada, hanjba, peremoha, madgonq ta qejci

Midnight Occult Civil Servants
ウクライナ混成旅団 (Ukrajyna: hibrydna bryhada)
Hetalia
The Legend of Koizumi
PlanetES
Hajimete no Aku
Terra Formars
Salamandra. Ukraine

 No.6300

>>6299
слухав цей подкаст, усім рекомендую...

 No.6304

>>6056
Можна поцікавитись що це за персонаж на третій картинці? (З акулою на голові)

 No.6305

>>6304
Це ЗСУ-чан якогось азіата, якого він чомусь Микитою назвав.

 No.6315

>>6305
Гарно дякую

 No.6317

Убогіших тредів не бачив вже досить давно.

 No.6318

>>6317
То створи неубогий тред, лол.

 No.6763

File: 1608549870735.png (1,13 MB, 960x875, ClipboardImage.png)