[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - А є тут такі, хто дивиться свіже аніме? Онгоїнги чи щось, що нещодавно було завершено?

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1592396972087.png (427,87 KB, 1112x1278, 95g2t8uzu3n41.png)  

 No.5832

А є тут такі, хто дивиться свіже аніме? Онгоїнги чи щось, що нещодавно було завершено?

 No.5833


 No.5834

Цю латинку читати майже неможливо, без образ.

 No.5835

File: 1592398284905.png (523,94 KB, 597x593, ClipboardImage.png)  


 No.5836

File: 1592399012140.png (426,34 KB, 597x593, latyn.png)  

>>5835
То у тебе сподівання. А реальність ось вона

 No.5837

File: 1592399398503.png (459,78 KB, 596x598, ClipboardImage.png)