[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - А є тут такі, хто дивиться свіже аніме? Онгоїнги чи щось, що нещодавно було завершено?

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1592396972087.png (427,87 KB, 1112x1278, 95g2t8uzu3n41.png)  

 No.5832

А є тут такі, хто дивиться свіже аніме? Онгоїнги чи щось, що нещодавно було завершено?

 No.5833


 No.5834

Цю латинку читати майже неможливо, без образ.

 No.5835

File: 1592398284905.png (523,94 KB, 597x593, ClipboardImage.png)  


 No.5836

File: 1592399012140.png (426,34 KB, 597x593, latyn.png)  

>>5835
То у тебе сподівання. А реальність ось вона

 No.5837

File: 1592399398503.png (459,78 KB, 596x598, ClipboardImage.png)