[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ - Аніме та колоаніме відео

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


 No.5796

Аніме та колоаніме відео

 No.5797


 No.5798


 No.5799


 No.5800


 No.5823

File: 1592318792427.webm (1,86 MB, 640x352, 23jz1u.webm)  


 No.5824

>>5823
Нам теж так треба. Щоб усі гаремники зі школярками заборонити нахій, бо набридло вже.

 No.5825

>>5824
А якщо просто не дивитися? Проблема не так у гаремниках, як у глядачах, особливо в тому, як вони сприймають те чи інше аніме. Хоча, вони мають знати, на що йдуть, переглядаючи той чи інший тайтл.

 No.5871


 No.5872


 No.5933