[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ -

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1360862634021.png (429,81 KB, 633x476, 1360862634021.png)  

 No.4871

Нарутосібних, зокрема з сусіднього треду, треба вбивати ящітаю. Ван Піс рулить!

 No.4880

File: 1360880612557.jpg (192,21 KB, 1114x585, 1360880612557.jpg)  

>>4871
Двоїню цього невідомуса.


 No.4881

>>4880
Припекло? Ану з'їбав з мого тріду.


 No.4883

>>4881
Чи наркоман чи просто нарутосібний?


 No.4888

File: 1360925427554.jpg (510,75 KB, 535x800, 1360925427554.jpg)  

Наруто їбабельне. Діскасс.


 No.4899

File: 1360942948380.jpg (73,77 KB, 604x590, 1360942948380.jpg)  

>>4888
А як же.

>>4881
Двоїню. У кожному треді вже постить своє гівно.


 No.4900

File: 1360953556646.png (251,89 KB, 396x392, 1360953556646.png)  

Нарутосібним... Досить одного покарання: нехай настане епоха філерів, позбавлена фансервісу, і вони не зможуть дивитися нічого крім Нарути.


 No.4901

>>4900
Ти зараз описав Бліч.


 No.4903

>>4901
Ноуп, там арки філлерів були всередині. Наприкінці пішов сюжет.