[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ -

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1355296842010.jpg (381,89 KB, 595x842, 1355296842010.jpg)  

 No.4596

 No.4650

>>4596
Партія тебе не забуде. Та й переклад літературний, здається. Не тхне зарубіжним стилем письма.


 No.4651

>>4650
Із нелітературного там лише двоїна. А так наче стараюсь триматись норми.


 No.4652

>>4651
Я маю на увазі, що воно читається, як наша мова, характерних придуркуватих оборотів буржуїнської мови не видно (таких, які залишаються в книгах "для чайників", наприклад, або ще іноді в пізнавальних фільмах).


 No.4654

>>4652

> характерних придуркуватих оборотів буржуїнської мови не видно

Наприклад