[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ -

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1331463958684.jpg (91,73 KB, 713x475, 1331463958684.jpg)  

 No.3243

Хочете таку наречену, анони?

 No.3244

File: 1331464173215.jpg (35,14 KB, 316x475, 1331464173215.jpg)  


 No.3245

File: 1331464199967.jpg (94,31 KB, 801x475, 1331464199967.jpg)  


 No.3246

File: 1331502316475.png (588,9 KB, 800x800, 1331502316475.png)  


 No.3247

>>3246
А, да, точно, 2D май вайфу.