[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - передаю Нічану

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1638372752502.png (182,82 KB, 1920x1032, ClipboardImage.png)  

 No.4611

передаю Нічану

 No.4612

хуйова нитка, йди назад смоктати прутня

 No.4613

Не бачу цього на мапі.

 No.4614

>>4613
там активно захищали лого смоктаки..

 No.4667

File: 1645760641027.png (282,17 KB, 512x468, 1.PNG)  

Отак, блядь!

 No.4668

>>4667
Русішвайне смоктанули!