[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - Гопа! Вийшла!

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1606462045375-0.png (407,37 KB, 600x337, ClipboardImage.png)  

File: 1606462045375-1.png (1,4 MB, 960x540, ClipboardImage.png)  

File: 1606462045375-2.png (2,11 MB, 1200x774, ClipboardImage.png)  

 No.348

Гопа! Вийшла!

 No.349

>>348
Куди вийшла? Надворі холодно.