[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - Гратимете?

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1594977559246.jpg (132,83 KB, 564x1148, 1594735728_FB_IMG_15946185….jpg)  

 No.27

Гратимете?

 No.28

File: 1594977573850.jpg (86,95 KB, 1080x598, 1594735634_795.jpg)  


 No.29

File: 1594977621972.jpg (31,28 KB, 400x419, 1594754053_t6WBryzQI7AZDqj….jpg)  


 No.30

File: 1594977702271.jpg (161,02 KB, 859x1208, 200033400980_144733.jpg)  

>>29
Проволав.

 No.31

File: 1594977738914.jpg (601,09 KB, 1125x633, 1573492584124548189.jpg)  


 No.32

>>29
Блейкфейс!!!!! Ловіть расиста!!!!!!!

 No.33

File: 1594977985683.jpg (200,35 KB, 1800x1200, 1594735616_Monster.jpg)  

>>32
Не поняв.

 No.34

>>27
Вже пройшов на плойці.