[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - Гратимете?

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1594977559246.jpg (132,83 KB, 564x1148, 1594735728_FB_IMG_15946185….jpg)  

 No.27

Гратимете?

 No.28

File: 1594977573850.jpg (86,95 KB, 1080x598, 1594735634_795.jpg)  


 No.29

File: 1594977621972.jpg (31,28 KB, 400x419, 1594754053_t6WBryzQI7AZDqj….jpg)  


 No.30

File: 1594977702271.jpg (161,02 KB, 859x1208, 200033400980_144733.jpg)  

>>29
Проволав.

 No.31

File: 1594977738914.jpg (601,09 KB, 1125x633, 1573492584124548189.jpg)  


 No.32

>>29
Блейкфейс!!!!! Ловіть расиста!!!!!!!

 No.33

File: 1594977985683.jpg (200,35 KB, 1800x1200, 1594735616_Monster.jpg)  

>>32
Не поняв.

 No.34

>>27
Вже пройшов на плойці.