[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - УЦТ порівнюємо українські іміджборди зі Сталкером та проводимо паралелі між ними. Почну: Українські іміджборди у цьому році — як мод школяра. Криво допиляні до основної гри дорелізні угруповання та зброя у спробі зробити "той самий Сталкер".

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1599669806360.jpg (571,42 KB, 1920x1080, wallpaper-5-Clear-Sky.jpg)  

 No.220

УЦТ порівнюємо українські іміджборди зі Сталкером та проводимо паралелі між ними.

Почну:
Українські іміджборди у цьому році — як мод школяра. Криво допиляні до основної гри дорелізні угруповання та зброя у спробі зробити "той самий Сталкер".

 No.231

Моноліт то файначівський Смітник.

 No.235

Файнач — то як "Воля". Вічно обкурені та веселі.

 No.236

Не УБК, але вкину.
Юлілаута — як лігво полтергейста. Один зайвих рух, і ти пиздуєш на Кольчан.

 No.237

>>236
пофіксив
Кропивач — як лігво полтергейста. Один зайвий рух, і ти пиздуєш на Смоктач.

 No.238

>>237
Не пофіксив.