[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - Космічний симулятор всього на світі. Придбати гру - https://fractalsoftworks.com/ Вікі - https://starsector.fandom.com/wiki/Starsector_Wiki Твіттер розробників - https://twitter.com/amosolov Моди - https://fractalsoftworks.com/forum/index.php

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1616596365237-0.png (1,46 MB, 960x656, ClipboardImage.png)  

File: 1616596365237-1.png (2,4 MB, 1600x900, ClipboardImage.png)  

File: 1616596365237-2.png (2,09 MB, 1600x900, ClipboardImage.png)  

File: 1616596365237-3.png (993,16 KB, 1600x900, ClipboardImage.png)  

 No.1789

Космічний симулятор всього на світі.

Придбати гру - https://fractalsoftworks.com/

Вікі - https://starsector.fandom.com/wiki/Starsector_Wiki

Твіттер розробників - https://twitter.com/amosolov

Моди - https://fractalsoftworks.com/forum/index.php

Офіційний трейлер - https://youtu.be/eAvo3S0MD-o

 No.1790

https://twitter.com/amosolov/status/1374451098056978441

Нова версія вже зовсім скоро. Саме тому нитку і створив.

 No.1791


 No.1841

File: 1616783558238.png (1004,07 KB, 677x677, ClipboardImage.png)  


 No.1846

File: 1616786001435.png (2,13 MB, 1920x1080, ClipboardImage.png)  

Нова версія вийша годину тому.


https://fractalsoftworks.com/2021/03/26/starsector-0-95a-release/