[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/s/ - Хлопці, а є в кого центральні процесори типу райзен?

/s/ - Sexy Ladies

18+
Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Підтвердження
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Через велику кількість спамерів на цій дошці увімкнено КАПЧКУ. Дякуємо за розуміння


File: 1639084727109.jpg (163,15 KB, 768x1024, external-content.duckduckg….jpg)  

 No.548

Хлопці, а є в кого центральні процесори типу райзен?