[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/n/ - Реквестую дошку для постингу медіаконтенту. Відео, вебми, музика, гіфки, флешки, пікрандоми і т.д. В /б такі треди існують, і вони часто в топі. активні нитки це добре, але їх суть в обміні контентом, а не активному обговоренні чогось. Для людей, які прихо

/n/ - Розмови про Нічан

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1617043071058.png (69,34 KB, 693x419, ClipboardImage.png)  

 No.955

Реквестую дошку для постингу медіаконтенту. Відео, вебми, музика, гіфки, флешки, пікрандоми і т.д. В /б такі треди існують, і вони часто в топі. активні нитки це добре, але їх суть в обміні контентом, а не активному обговоренні чогось. Для людей, які приходять за спілкуванням це виглядає, як інформаційний шум.

>>>/b/25028
>>>/b/32368
>>>/b/26307

 No.956

>>955
Підтримую, +.

 No.1032

Бумп

 No.1033

>>1032
По ділу бумпаєш. Та чи вистачає у Деймоса флешок і отворів, куди їх встромляти?