[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/n/ - Нічан конче треба вкотити в мобільний додаток типу дашчану. Так, багато чого деймос зробив, але все одно з бравзеру досить складно сидіти, особливо часто з заливанням зображень проблеми.

/n/ - Розмови про Нічан

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1616886349869.jpg (67,85 KB, 998x1080, 1609592248091.jpg)  

 No.954

Нічан конче треба вкотити в мобільний додаток типу дашчану. Так, багато чого деймос зробив, але все одно з бравзеру досить складно сидіти, особливо часто з заливанням зображень проблеми.