[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/n/ - Чи потрібно вирізати з останніх повідомлень дописи без тексту? Чому так: це не таке вже й "останнє повідомлення", якщо в ньому немає повідомлення Чому ні: ...це все одно повідомлення? Як ви вважаєте?

/n/ - Розмови про Нічан

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1594045377248.png (26,52 KB, 275x527, ClipboardImage.png)  

 No.282

Чи потрібно вирізати з останніх повідомлень дописи без тексту?

Чому так: це не таке вже й "останнє повідомлення", якщо в ньому немає повідомлення
Чому ні: ...це все одно повідомлення?

Як ви вважаєте?

 No.283

>>282
На мою думку, не варто вирізати.