[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/t/ - Тред вільного софту для вільних людей оголошено відкритим! **All hail GNU/Linux!**

/t/ - Технології

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1604228171635.webm (4,27 MB, 640x360, interjection.webm)  

 No.12

Тред вільного софту для вільних людей оголошено відкритим!

All hail GNU/Linux!

 No.14

File: 1604234813459.webm (9,71 MB, 480x270, yuki-gentoo-min.webm)  

Як швидко робити вебм-ки з видиків ютупа?

youtube-dl <лінк ютупа>

ffmpeg -i "вхідний файл.mp4" -c:v libvpx -crf 15 -b:v 1M -c:a libvorbis вихідний-файл.webm


Якщо видиво важить багато, можна стиснути:

ffmpeg -i "вхідний файл.mp4" -c:v libvpx-vp9 -b:v 0.33M -c:a libopus -b:a 96k -filter:v scale=960x540 вихідний-файл.webm

 No.15

Підкажіть хорошу FOSS читалку на Вікна. Бажано, щоб працювала з .pdf і .fb2, підтримка нині модного .djvu теж не завадить. Сам поки що юзаю дідівський STDU Viewer, але мало того, що він лише Freeware, так його ще й востаннє оновили років 5 тому.

 No.16

>>15
Я використовую sumatraPDF, але дуже вадить мала кількість функцій

 No.17

>>16
Установив. Ну, наче норм, мені вистачає. Дякую за підказку.